Giám mục thứ sáu tại Trung Quốc nhậm chức

Photo: AsiaNews

Hôm 18/8/2020 vừa qua, một vị giám mục thứ sáu đã nhậm chức, từ sau hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cách đây gần hai năm, ngày 21/9/2018.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là Đức cha Phanxicô Xavie Kim Ngưỡng Khoa (Jin Yangke), Giám mục giáo phận Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang (Zhegiang), 62 tuổi (1858), thụ phong linh mục năm 1990, sau khi tốt nghiệp tại Đại chủng viện Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải. 22 năm sau, 2012, ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phó của giáo phận Ninh Ba. Sau khi Đức cha chính Mathêu Hồ Hiền Đức (Hu Xiande) qua đời năm 2017, thọ 83 tuổi, Đức cha Kim Ngưỡng Khoa đương nhiên trở thành giám mục chính tòa theo giáo luật và cai quản giáo phận Ninh Ba, có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo, 29 linh mục và 30 nữ tu, nhưng không được nhà nước công nhận. Đây là một giáo phận rất hiệp nhất và năng động.

Mới đây, Đức cha đã được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và đã chính thức nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm của giáo phận Ninh Ba, hôm 18/8. Nghi thức này do Đức cha Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin), Giám mục giáo phận Côn Minh (Kunming) chủ sự. Đức cha Anh Lâm trước kia là giám mục bất hợp pháp, nhưng đã được Đức Thánh cha Phanxicô giải vạ tuyệt thông và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc.

Vì đại dịch Covid-19 nên số người dự lễ nhậm chức chỉ được tối đa 200 người, trong đó có các đại diện giáo dân, thân nhân, các linh mục và nữ tu. Sau nghi thức nhậm chức, Đức cha Kim Ngưỡng Khoa đã chủ sự thánh lễ.

(Asia News 19-8-2020)

Add new comment

14 + 3 =