Ecuador dự thảo huỷ bỏ hình phạt phá thai. Các giám mục bảo vệ sự sống

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục Ecuador tại Quito, Ecuador, 07/07/2015. Ảnh: AP.

Hôm 19/12/2018 Uỷ ban Tư pháp Ecuador đã phê chuẩn báo cáo thông tin cho lần thảo luận đầu tiên về việc cải tổ Bộ luật Hình sự. Trong số các điều luật cần cải tổ có điều luật liên quan đến cho phép phá thai trong một số trường hợp. Các trường hợp được đề cập đến là: “bạo lực, thai nhi dị tật, hiếp dâm, loạn luân và thụ thai cưỡng bức”.


Văn Yên, SJ - Vatican

Hiện tại, ở Ecuador, việc phá thai chỉ được phép nếu việc mang thai khiến cuộc sống của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc nếu nó là kết quả hãm hiếp đối với phụ nữ bị khuyết tật tâm thần.

Các giám mục Ecuador phản ứng qua một tuyên bố viết ngày 03/01/2019 rằng: “Sự sống con người thì cao hơn tất cả mọi nguyên tắc chính trị hay tôn giáo, lập trường cấp tiến hay bảo thủ.” Do đó, các giám mục tái khẳng định sự cần thiết bảo vệ chiều kích đạo đức của sự sống con người, đặc biệt về nhân phẩm và tự do.

Hơn nữa, các giám mục giải thích: “Hiện tại cuộc thảo luận tập trung vào hình phạt đối với ai vi phạm luật, chứ không dựa trên thực tế rằng phá thai là một tội ác. Nếu bỏ qua điểm cuối này, thì tội lỗi, trách nhiệm hay hình phạt đều tự động chẳng còn ý nghĩa gì.”

Ngược lại, các giám mục đề nghị tập trung vào một vài nguyên tắc, đó là: giáo dục người trẻ về tình cảm và tình dục trong các môi trường giáo dục, về sự tôn trọng nhau giữa nam và nữ; thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ huynh trong các chương trình giáo dục định hướng tôn trọng quyền sống; rõ ràng về hình phạt đối với ai phạm tội hiếp dâm, loạn luân, bạo lực và thụ thai cưỡng bức.

Cuối cùng, các giám mục đề nghị hỗ trợ các trung tâm giúp đỡ những phụ nữ mang thai gặp khó khăn và hỗ trợ họ bằng sự liên đới và tôn trọng.

Add new comment

1 + 3 =