Dự án thành lập nghi lễ Amazonia

Pe. Justino Sarmento em procissão com comunidade indígena na Amazônia. | Acervo pessoal/Justino Sarmento

Hội đồng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là Ceama, đang tiến hành dự án thiết lập nghi lễ Công giáo Amazonia như Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, hồi năm 2019 thỉnh cầu trong Văn kiện chung kết.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nếu được chấp thuận thì đây sẽ là nghi lễ thứ 25 trong Giáo hội Công giáo sau các nghi lễ cổ kính của các Giáo hội Đông phương, và sau nghi lễ Zaire bên Phi châu.

Hội đồng Ceama được thành lập hồi tháng 6 năm 2020, với Đức Hồng y Pedro Barreto, dòng Tên Peru, làm chủ tịch, trong đó có một ban gồm 16 người dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục người Ý, Eugenio Coter, Đại diện Tông tòa giáo phận Pando bên Bolivia, đảm trách việc soạn nghi lễ Amazonia. Ủy ban có bốn tiểu ban: trước tiên là nhân loại-xã hội học và linh đạo, tiếp đến là tiểu ban văn hóa - lịch sử, thứ ba là Ủy ban Giáo hội học và Thần học, sau cùng là Ủy ban pháp luật-nghi lễ.

Mục đích chính của Ủy ban là nghiên cứu các truyền thống và phong tục của các sắc dân miền Amazonia gồm 9 nước Nam Mỹ, và cứu xét “những khả thể, các điều kiện và hậu quả của nghi lễ Amazonia, nhắm mục đích phát triển một đề nghị giúp các Giáo Hội địa phương sống và cử hành đức tin phù hợp với các lối diễn tả của dân bản xứ”, và như thế các dân tộc, văn hóa và Giáo hội tại miền Amazonia nhận ra chính mình trong nghi lễ này.

Trong những tháng vừa qua, Ủy ban đã nhóm họp và bàn về các nghi lễ của Giáo hội, tình trạng xã hội, văn hóa và tôn giáo của miền Amazonia, với mục đích tìm kiếm những điểm chung sâu xa nhất của các dân tộc và văn hóa miền này. Đồng thời Ủy ban cũng nghĩ đến những thách đố có thể đương đầu như: phản ứng theo các khuôn khổ hội nhập văn hóa trong một bối cảnh có nhiều văn hóa khác nhau, sự phân chia trách nhiệm của mỗi tiểu ban và thiết lập một tổng hợp, và một nhóm biên soạn gồm cc thành viên tiểu ban cũng như các chuyên gia bên ngoài, thu thập các kết luận của các tiểu ban hầu soạn dự thảo đầu tiên cho nghi lễ Amazonia.

Ngày 01 tháng Chín vừa qua, hiện trạng công việc soạn nghi lễ này đã được trình bày trong cuộc họp giữa các đại diện của Hội đồng Ceama và các vị lành đạo của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

(Kai 5-9-2022)

Add new comment

2 + 7 =