Dự án cải tổ sinh hoạt Đền thờ thánh Phêrô

Photo: Vatican Media

Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ thánh Phêrô, cho biết hiện nay đang có dự án cải tổ kinh sĩ đoàn và cơ quan bảo trì Đền thờ (Fabrica di San Pietro) này, cũng như tìm kiếm những hình thức ngôn ngữ, phụng vụ và các khía cạnh khác để đáp ứng nhu cầu của các khách viếng thăm Đền thờ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 27/9/2021 vừa qua, Đức Hồng y Giám quản Gambetti, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu, nhắc lại quyết định của Đức Thánh cha ngày 28/8 vừa qua, ban hành các qui luật chuyển tiếp, phân chia rõ ràng hơn nhiệm vụ của kinh sĩ đoàn (capitulo) Đền thờ thánh Phêrô, có từ năm 1053, và cơ quan bảo trì Đền thờ này. Công tác phụng vụ của Kinh sĩ đoàn sẽ được tăng cường và một số công tác quản trị tài sản sẽ được chuyển cho cơ quan bảo trị Thánh đường.

Sẽ có những cải tổ hoạt động phụng vụ để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của các tín hữu hành hương và cả các du khách: từ việc cử hành thánh lễ cho đến các giờ kinh phụng vụ, Kinh Sáng và Kinh Chiều, làm sao thích ứng với tính cách quốc tế của các khách viếng thăm. Một ngôn ngữ duy nhất là điều không có thể, nhưng điều mà dự án muốn đạt tới là làm sao để phụng vụ ấy có thể hiểu được và đánh động lương tâm người tham dự. Ngoài ra, hiện nay tại Đền thờ có một nhà nguyện trong đó có chầu Mình Thánh Chúa liên tục, nhưng Đức Hồng y Gambetti cho biết có thể có những lúc nhất định trong ngày hoặc ban chiều được dành cho việc Chầu Mình Thánh Chúa, và cũng có thể có một thứ “Lectio” kể lại lịch sử Chúa Giêsu, qua đôi mắt của thánh Phêrô.

Về cơ quan bảo trì Đền thờ thánh Phêrô, Đức Hồng y Gambetti cho biết một ưu tiên của cơ quan này sẽ là đầu tư các tài nguyên hiện có để làm cho toàn bộ Đền thờ được vững chắc, đẹp đẽ và có thứ tự hơn. Một trong những dự án là mở một trường huấn luyện về nghệ thuật và thẩm mỹ, giúp người trẻ có cơ hội học hỏi và dấn thân trong một hoạt động nào đó. Ngoài ra cũng cần làm sao để một số nghề tại đây không bị mất đi, ví dụ nghề đẽo đá, nghề làm tranh khảm, hoặc nghề thợ mộc.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Gambetti cho biết sẽ có một sự chuyển tiếp cho nhiều Kinh sĩ của Đền thờ thánh Phêrô thành những kinh sĩ danh dự, dựa trên căn bản tuổi tác, và những trách vụ mà các vị ấy có thể hoặc không thể thực hiện được nữa. Có một lưu ý quan trọng này, đó là có một sự liên tục trong việc đồng hành với tất cả các kinh sĩ sẽ rời Kinh sĩ đoàn và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các vị ấy, vì tuổi già, bệnh tật hoặc những hoàn cảnh khác để không ai bị khó khăn.

Hiện nay đoàn kinh sĩ này có khoảng hơn 30 vị, phần lớn là những vị cao niên.

(Vatican News 28-9-2021)

Add new comment

7 + 4 =