Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo

© kathbild.at / Franz Josef Rupprecht, Franz Josef Rupprecht

Trong những ngày này, 85.000 trẻ em Công giáo thuộc 3.000 giáo xứ ở Áo đang tham gia chiến dịch Lễ Ba Vua cho đến ngày 09 tháng Giêng năm tới đây, 2022, sau Lễ Hiển Linh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các thiếu nhi và thiếu niên tham gia cũng được gọi là “Các Ca Viên Ngôi Sao”, mặc y phục Ba Vua đến các gia đình, hát thánh ca, lạc quyên để góp phần vào các dự án giúp đỡ các trẻ em tại các nước nghèo.

Các em ở một giáo xứ thủ đô Vienne đã đến thăm Đức Hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục sở tại để mở đầu chiến dịch, hôm 27 tháng Mười Hai, rồi hôm sau, các em đến thăm các vị lãnh đạo chính trị, kể cả Tổng thống Alexander Van der Bellen.

Đức Hồng y Schönborn nhận xét rằng các Ca Viên Ngôi Sao mang lại hy vọng và niềm vui của lễ Giáng sinh. Mặc dù trời giá lạnh, các em đi từng nhà, với niềm vui và sự hăng hái. Sự kiện các trẻ em và người trẻ dấn thân giúp đỡ những người túng thiếu làm cho chiến dịch này rất đặc biệt.

Chiến dịch Lễ Ba Vua năm nay tại Áo nhắm đặc biệt hỗ trợ các thổ dân ở những vùng rừng nhiệt đới bên Brazil. Đây là vùng rừng lớn nhất trên thế giới, đang bị đe dọa vì sự khai thác thái quá. Cả các thổ dân tại đó cũng bi đặc biệt bị đe dọa, chính vì thế Đức Thánh cha Phanxicô đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về miền này để thu hút sự quan tâm của dân chúng và dư luận về miền Amazonia, như một dấu chỉ cho thấy các thổ dân không bị Giáo hội quên lãng.

Đức cha Manfred Scheuer, Giám mục giáo phận Linz, qua một sứ điệp Video, nói rằng: “tôi vui mừng vì chiến dịch các ca viên ngôi sao hát thánh ca Giáng sinh vẫn có thể tiến hành trong thời đại dịch này. Lễ Hiển Linh không những là một phúc lành cho chúng ta nhưng cho cả các dân tộc ở những miền bị thiệt thòi nữa”.

Để giữ an toàn y tế cho các em và những người khác, các em phải mang khẩu trang, giãn cách và các được chích đủ ba mũi vắcxin chống Covid-19. Việc hát thánh ca chỉ được phép diễn ra ngoài nhà và giữ sự cách quãng lớn.

Trong những năm trước đây, số tiền lạc quyên được trong chiến dịch Lễ Ba Vua ở Áo được dùng để tài trợ 500 dự án trợ giúp tại các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.

Tại Đức, cũng như các nước khác: Bỉ, Cộng hòa Tiệp và Slovak cũng có chiến dịch tương tự.

(KAP 27-12-2021)

Add new comment

3 + 5 =