Chiến dịch của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hỗ trợ Kitô Syria

Padre Fadi Najjar, izquierda, y Javier Menéndez Ros, derecha. | ACN

Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã phát động chiến dịch tên là “Cuộc chiến tranh bị lãng quên”, để trợ giúp 400.000 tín hữu Kitô tại Syria.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 14 tháng Mười Hai vừa qua, ông Javier Menéndez Ros, Giám đốc phân bộ Tây Ban Nha, của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết các Giáo hội địa phương ở Syria đã xin trợ giúp khẩn cấp trước tình trạng hiện nay của dân chúng và sự quên lãng của toàn thể cộng đồng quốc tế. Ông Ros nói: “Chúng tôi đang phát động một chiến dịch rất mạnh mẽ để trợ giúp và để nhắc nhớ rằng, ngoài chiến tranh tại Ucraina còn có chiến tranh tại Syria, mà chúng tôi đang giúp đỡ, và có những nơi khác trên thế giới đáng chúng ta chú ý”.

Linh mục Fadi Najjar, thuộc Giáo hội Công giáo Melkite ở thành Aleppo, cũng hiện diện tại cuộc họp báo tại Madrid để giới thiệu chiến dịch. Cha cho biết các tín hữu Syria có đức tin mạnh mẽ và họ tin rằng, trong tư cách là một thiểu số, họ có một sứ mạng lớn, nhưng họ cũng cần được hỗ trợ để tiếp tục. Cha nói: “Dù chỉ còn lại một Kitô hữu ở Syria, tôi vẫn ở lại nước này. Tình trạng có liên hệ đến chúng tôi và chúng tôi không được chạy trốn, nếu Chúa muốn chúng ta đi theo Ngài”.

Theo các thống kê của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, 90% dân chúng ở Syria sống dưới mức nghèo đói, với đồng lương trung bình chỉ có 30 Euro mỗi tháng và nhiều gia đình sống còn nhờ sự trợ giúp của Giáo hội. Ông Menéndez Ros nói: “Đặc biệt khi có liên hệ tới sự sống còn của các tín hữu Kitô và các nước Trung Đông, chúng ta phải cung cấp sự trợ giúp cơ bản nhất và cấp thiết. Nếu chiến tranh Ucraina có liên hệ tới những người Âu châu, thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến những nước nghèo đang thiếu những điều cơ bản, làm thương tổn họ rất nhiều”.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ nhắc lại rằng trước khi chiến tranh tại Syria bắt đầu vào năm 2011, tại nước này có một triệu 500.000 tín hữu Kitô nhưng nay chỉ còn lại 400.000 người.

Syria là nước đứng thứ hai được tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ giúp đỡ nhiều nhất. Từ đầu chiến tranh, tại đây đã có 1.237 dự án được tài trợ, trong đó 80% là những dự án khẩn cấp.

(eldebate.com 14-12-2022)

Add new comment

2 + 9 =