Chủ tịch Hội Missio Áo phê bình Ấn Độ và Tây phương

Linh mục Karl Wallner, Chủ tịch Tổ chức Missio ở Áo | missio.at

Tại Áo, linh mục Karl Wallner, Chủ tịch Tổ chức Missio ở Áo, phê bình chính phủ Ấn không cho các nữ tu của Mẹ Têrêsa nhận tài trợ từ nước ngoài để giúp đỡ người nghèo, không phải là điều bất ngờ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo, hôm 28 tháng Mười Hai vừa qua, cha Wallner nhận định rằng việc làm của chính phủ Ấn trong vấn đề này là kết quả của chính sách Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa của Thủ tướng Narendi Modi đang cầm quyền, vốn có thái độ thù nghịch đối với các tín hữu Kitô. Việc ngăn chặn dựa trên đạo luật cấm các tổ chức tại Ấn nhận tiền tài trợ từ nước ngoài vì cho rằng các ngân khoản này được dùng để chiêu dụ người Ấn giáo theo đạo khác.

Cha Wallner cho biết quyết định trên đây của chính phủ Ấn đối với dòng của Mẹ Têrêsa Calcutta nằm trong một loạt các vụ xách nhiễu chống các Kitô hữu từ nhiều năm nay. Theo chỉ số của tổ chức nhân quyền “Open Doors”, Những cánh cửa mở, Ấn Độ thuộc vào số mười nước bách hại các tín hữu Kitô, đứng trước cả Arập Sauđi, Irak và Syria. Cha lấy làm ngạc nhiên vì sự thù nghịch đối với các Kitô hữu ở Ấn Độ không được Tây phương ý thức. Cha nói: “Tây phương ở đây thật là thơ ngây và hành động với đôi mắt bị bịt lại”.

Ấn Độ theo chủ trương bài Kitô giáo, từ sau khi đảng quốc gia Ấn giáo BJP thắng cử và lên cầm quyền từ năm 2014. Từ đó, các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác nhất loạt bị áp bức và xách nhiễu. Đối với một nước đang lên như Ấn Độ, chính sách trên đây là điều không thể biện minh được và không tương ứng với các tiêu chuẩn Tây phương về tự do tôn giáo.

Theo cha Wallner, chắc chắn người ta không thể cáo buộc các nữ tu Thừa sai bác ái làm công tác truyền đạo vì dòng chủ yếu hoạt động trong lãnh vực từ thiện bác ái, nâng đỡ những người nghèo nhất trong số người nghèo, và sự kiện này là một “cái gai trong đôi giầy” của chính phủ. Biện pháp chặn tài trợ này đặc biệt ảnh hưởng tới những người nghèo, trong hệ thống giai cấp ở Ấn, họ không có cơ may nào nếu không có sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện.

(KP 28-12-2021)

Add new comment

12 + 5 =