Chương trình cải tổ giáo triều bị chậm lại

Bild von Atilla Yurttaş auf Pixabay

Khóa họp thứ 34 của Hội đồng sáu Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Phanxicô, cải tiến giáo triều Roma dự kiến trong tháng Tư này đã bị hoãn lại vì đại dịch, cho đến hạ tuần tháng Sáu tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo chương trình, Hội đồng Hồng y sẽ tiếp tục cứu xét dự thảo Tông hiến mới “Praedicate Evangelium”, Các con hãy loan báo Tin mừng, về giáo triều Roma.

Dự thảo đầu tiên của văn kiện này đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục, các bề trên dòng lớn, các phân khoa giáo luật ở Roma hồi đầu năm ngoái (2019) để tham khảo ý kiến. Có nhiều ý kiến và đề nghị sửa chữa, kể cả những góp ý của các cơ quan trung ương Tòa Thánh và một số chuyên gia, cùng với một số gợi ý của các hồng y cư ngụ tại Roma, được gửi đến trong những tuần lễ đầu năm nay.

Lẽ ra, khóa họp trong tháng Tư này nhắm tiếp tục cứu xét các ý kiến để kiện toàn dự thảo này với hy vọng kết thúc, nhưng đại dịch Covid-19 cản trở và việc thẩm định này sẽ được thực hiện trong khóa họp tháng Sáu tới đây.

(KAP 25-4-2020)

Add new comment

4 + 3 =