Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp Liban

Photo: FB/Caritas Lebanon

Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp mau lẹ và dồi dào cho các nạn nhân các vụ nổ ở cảng Beirut, bên Liban.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tuyên bố hôm 6/8/2020 vừa qua trên đài Inforadio ở Berlin, ông Oliver Mueller, Giám đốc Caritas ở thành phố Freiburg, bên Đức, nói: “Vấn đề trước tiên bây giờ là trợ giúp y tế cho những người bị thương, vì các nhà thương ở trong tình trạng quá tải”. Ông Mueller cũng kêu gọi các tín hữu ở Đức quảng đại tham gia lạc quyên cứu trợ: “Vấn đề tiếp đó là tu bổ, tái lập các gia cư, vì rất nhiều người ở trong tình trạng không có khả năng riêng để tái thiết gia cư, hoặc các căn hộ của họ. Cả trước đây, vì khủng hoảng kinh tế và vì coronavirus, cuộc sống của dân chúng Liban đã ở trong tình trạng rất khó khăn.”

Ông Oliver Mueller nói thêm rằng: “Beirut không phải chỉ là thủ đô, nhưng còn là trung tâm văn hóa và kinh tế của Liban. Cần trợ giúp đất nước này tiếp tục có thể sống còn”.

Caritas ở Đức đã dành ngay ngân khoản 100.000 Euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Với sự hỗ trợ này, Caritas Liban có thể săn sóc ngay cho những người bị thương ở hai trung tâm y tế và các toán lưu động của Caritas. Hai cơ sở này ở Beirut không bị hư hại vì các vụ nổ. Ngoài ra những người thiện nguyện của Caritas Liban đang dấn thân tích cực trong việc phân phát thực phẩm và tham gia việc dọn dẹp các nơi bị đổ vỡ.

(KNA 6-8-2020)

Add new comment

2 + 5 =