Caritas Australia giúp 3,5 triệu Mỹ kim cho Ucraina

Ukrainian refugees rest near the Polish-Ukrainian border on Medyka | ANSA

Tổ chức bác ái Caritas Australia, đã trợ giúp ba triệu rưỡi Mỹ kim cho Ucraina.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ông Kirsty Robertson, Giám đốc Caritas Australia, tuyên bố rằng “Trong thời kỳ đen tối hiện nay, chúng tôi cũng thấy những người tốt nhất chống lại điều xấu nhất và điều này mang lại hy vọng lớn.

Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu tại Ucraina ngày 24 tháng Hai, Caritas Australia đã cộng tác với hai tổ chức bác ái Công giáo ở Ucraina, là Caritas Ucraina và Caritas Spes, Hy vọng, giúp cung cấp nước, đồ vệ sinh, hỗ trợ tâm lý và y tế cho dân chúng, có tới 800.000 người được hưởng sự trợ giúp này.

Ông giám đốc Robertson cũng nói rằng: Chúng tôi rất biết ơn các ân nhân từ lâu vẫn ủng hộ chúng tôi trong các hoạt động bác ái, cũng như các ân nhân mới. Sự thiện cảm của họ đối với nhân dân Ucraina đang bị túng thiếu thực là đáng ngưỡng mộ. Trong thời kỳ đen tối hiện nay, chúng tôi thường thấy những người tốt nhất chống lại những gì tệ hại nhất. Điều này mang lại hy vọng lớn cho tương lai.

Caritas Australia cũng lạc quyên để trợ giúp Caritas Moldavia, cộng tác với dịch vụ trợ giúp Công giáo, cung cấp nơi trú ngụ, các bữa ăn nóng, trợ giúp tài chánh và hỗ trợ tâm lý cho những người Ucraina tị nạn vì chiến tranh. Hơn 460.000 người Ucraina đã chạy sang Moldavia tị nạn từ đầu chiến tranh đến bây giờ.

(KAI 30-5-2022)

Add new comment

1 + 6 =