Cộng đồng thánh Egidio giúp ngăn chặn cuộc nổi loạn ở Trung Phi

Gruppi armati in Centrafrica | AFP or licensors

Nhờ sự trợ giúp liên đới, Cộng đồng thánh Egidio đã giúp ngăn chặn được một nổi dậy ở Cộng hòa Trung Phi: tình liên đới mang lại hòa bình.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là điều đã xảy ra tại huyện Bouar, miền tây Cộng hòa Trung Phi, giáp giới với Camerun.

Một nhóm cựu dân quân, bị cô lập cả tháng trời vì đại dịch Covid-19, đã ngăn chặn mọi con đường dẫn đến huyện Bouar, một trục giao thông thương mại quan trọng của Cộng hòa Trung Phi.

Cộng đồng thánh Egidio, một tổ chức bác ái Công giáo có trụ sở trung ương ở Roma, từ lâu vẫn dấn thân kiến tạo hòa bình tại cộng hòa Trung Phi, đã tìm cách cung cấp thực phẩm và phẩm vật cứu trợ cho các chiến binh. Nhờ hoạt động cứu trợ này, được tiến hành với sự cộng tác của Phủ tổng thống Cộng hòa Trung Phi, cuộc nổi loạn của các dân quân đã có thể tránh được. Những con đường dẫn tới huyện Bouar đã được khai thông và tái lập sự tin tưởng nơi sự giải giáp các lực lượng võ trang vẫn còn hoạt động ở Trung Phi.

Tổng thống Tuadéra và chính quyền địa phương Trung Phi đã cám ơn Cộng đồng thánh Egidio, vì hoạt động cứu trợ này giúp ngăn chặn sự leo thang bạo lực.

Từ năm 2017 đến nay, Cộng đồng thánh Egidio hỗ trợ chương trình giải giáp các nhóm dân quân ở Cộng hòa Trung Phi. Cộng đồng này được thành lập ở Roma hồi năm 1968, do một nhóm học sinh trung học Công giáo, đứng đầu là ông Andrea Riccardi, khi ấy được 18 tuổi. Ngày nay, Cộng đồng thánh Egidio có khoảng 60.000 thành viên tại hơn 70 quốc gia.

(Vatican News 30-7-2020)

Add new comment

5 + 11 =