Căng thẳng trong Công đồng toàn quốc Australia về vai trò phụ nữ

Participants in the Second General Assembly of the Plenary Council of Australia. | Screenshot from Plenary Council Facebook page.

Theo tạp chí Công giáo The Tablet ở Anh quốc, phổ biến hôm 06 tháng Bảy vừa qua, căng thẳng đã bộc phát tại Công đồng toàn quốc Australia, sau khi những đề nghị về vai trò phụ nữ thất bại vì không đạt được đa số và một số đại biểu phụ nữ tại Công đồng đã đồng thanh phản đối bằng cách giữ im lặng tại Hội trường Công đồng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Một đề nghị yêu cầu cứu xét chức phó tế phụ nữ, nếu Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép phụ nữ chịu chức phó tế. Đề nghị này được đa số các đại biểu đồng ý với 277 phiếu nhưng không được thông qua, vì nơi các giám mục không đạt được hai phần ba số phiếu về vấn đề này. Các đại biểu thành viên của Công đồng chỉ có phiếu tư vấn, trong khi các giám mục có phiếu quyết định.

Kết quả này làm cho nhiều đại biểu phụ nữ kinh ngạc và họ cùng nhau đứng im lặng trong phòng đại hội để phản đối. Khóa họp bị ngưng lại để các giám mục thảo luận khẩn cấp với nhau để tìm một giải pháp. Sau khi thảo luận, Công đồng thông báo các thành viên sẽ xét lại các đề nghị không được thông qua và thành lập một tiểu ban bốn người để soạn dự thảo đề nghị gồm bốn người với một văn bản mới sẽ được trình bày cho các thành viên.

Một đề nghị khác kêu gọi cho phụ nữ được tham gia các thừa tác vụ và những vai trò bền vững, được nhìn nhận công khai, được huấn luyện thích hợp, kể cả về thần học và được các giám mục ủy nhiệm, nhưng đề nghị này cũng không đạt được đa số nơi các đại biểu và nơi các giám mục.

Vấn đề phó tế phụ nữ đã được đề cập đến từ lâu trong Giáo hội. Có vấn đề tranh luận là trong Giáo hội sơ khai có các nữ phó tế hay không? Các nghiên cứu chung, như nghiên cứu của Ủy ban thần học quốc tế, xác nhận rằng trong Giáo hội sơ khai có các nữ phó tế, nhưng họ không phải là phó tế có thánh chức như ngày nay. Đức Thánh cha Phanxicô đã thành lập hai Ủy ban nghiên cứu khác nhau. Ủy ban thứ nhất không có kết luận thống nhất. Ủy ban thứ hai đã được thành lập nhưng cho đến nay không có kết quả nào được công bố.

Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã long trọng xác tín Giáo hội không có thẩm quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Ngài tuyên bố đây là phán quyết chung kết về vấn đề này.

(Thetabletco.uk 6-7-2022)

Add new comment

11 + 9 =