Công Giáo Nam Phi dấn thân nhiều hơn chống Siđa

Biểu tượng Ngày Thế giới phòng chống AIDS | ANSA

Giáo Hội Công Giáo tại Nam Phi muốn góp phần dấn thân nhiều hơn trong cuộc chiến chống bệnh dịch HIV/AIDS tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tuyên bố với tuần báo Công Giáo “Thánh Giá miền nam” (Southern Cross) số ra ngày 06/11/2019 vừa qua, Đức Cha Sithembele Sipuka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi, than phiền rằng mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch HIV/AIDS, Giáo Hội Công Giáo là người đối tác đang bị gạt ra ngoài lề. Giáo Hội muốn có sự cộng tác nhiều hơn với các ân nhân và chính phủ ở Pretoria.

Đức Tổng giám mục Sipuka giải thích rằng: “Chúng tôi không muốn tiền bạc, nhưng muốn người ta nói chuyện với chúng tôi về những kiến thức chúng tôi đã đạt được trong lãnh vực này”.

20% dân Nam Phi bị nhiễm HIV

Trong những năm qua, chính phủ Nam Phi và các tổ chức từ thiện đã đạt được những thành công lớn trong cuộc chiến chống bệnh dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, tại Nam Phi, vẫn còn gần 20% phần trăm những người lớn bị nhiễm Virus HIV gây bệnh AIDS. Trong xã hội Nam Phi bệnh HIV/AIDS vẫn là một đề tài cấm kỵ và tình trạng này khiến cho việc tiêu diệt bệnh trở nên khó khăn.

Đức Cha Sipuka cũng cảnh giác rằng trái với dư luận chung, bệnh dịch HIV/AIDS đang tái lan tràn.

Từ nhiều năm nay, Hội đồng Giám mục Nam Phi dấn thân trong lãnh vực này qua “Văn Phòng AIDS” chống bệnh dịch này.

(KNA 6-11-2019)

Add new comment

11 + 9 =