Công bố sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97

Papa Francesco con alcuni missionari nel 2019 | Vatican News

Trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Giêng năm 2023, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 22 tháng Mười năm nay (2023), Đức Thánh cha Phanxicô cảnh giác về những hiểu lầm đối với tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về sự đồng hành, đang được Giáo hội thực hiện.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong tiến trình này, có những cuộc thăm dò ý kiến các tầng lớp dân Chúa trong Giáo hội, và từ đó nhiều người nghĩ đến việc cải tổ các cơ cấu trong Giáo hội như mục tiêu chính. Nhưng trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha khẳng định rằng:

“Sự cấp thiết hoạt động truyền giáo của Giáo hội dĩ nhiên bao hàm một sự cộng tác ngày càng chặt chẽ giữa mọi phần tử trên mọi cấp độ. Đây là mục tiêu chính yếu của hành trình Thượng Hội đồng Giám mục mà Giáo hội đang thi hành, với ba từ chủ chốt là “Hiệp thông, tham gia, sứ mạng”. Hành trình này chắc chắn không phải là một sự co cụm của Giáo hội vào mình; nó không phải là một tiến trình thăm dò dân chúng để quyết định xem, - như trong một nghị viện, - đâu là điều cần phải tin và thực hành hay không, theo những sở thích của con người. Đúng hơn, tiến trình này là lên đường như các môn đệ trên đường Emmaus, lắng nghe Chúa Phục Sinh, Đấng luôn đến giữa chúng ta để giải thích ý nghĩa Kinh Thánh và Bẻ Bánh cho chúng ta, để chúng ta có thể thi hành sứ mạng của Chúa trong thế giới với sức mạnh của Thánh Linh”.

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay có chủ đề là: “Lòng đầy hăng say, chân họ bước đi”, một câu trích từ Tin mừng theo thánh Luca, đoạn 24 (13-35), thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục Sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus.

Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa của giai thoại vừa nói, và nhấn mạnh rằng “Ngày nay cũng như bấy giờ, Chúa Phục Sinh ở gần các môn đệ thừa sai và tiến bước cạnh họ, nhất là khi họ cảm thấy mất hướng đi, nản chí, sợ hãi trước mầu nhiệm sự ác vây bủa và muốn bóp nghẹt họ. Vì thế, “Chúng ta đừng để mình bị cướp hy vọng!” (E.G. 86).

Tiếp đến, Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ, làm cho tâm hồn họ nồng cháy. “Chúa Giêsu là Lời Hằng Sống, Lời duy nhất có thể làm nồng cháy, soi sáng và biến đổi con tim”. Vì thế, Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu học hỏi, suy niệm và sống Kinh Thánh: “Sự hiểu biết Kinh Thánh quan trọng đối với đời sống Kitô hữu, và càng quan trọng hơn nữa cho việc loan báo Chúa Kitô và Tin mừng của Ngài. Chẳng vậy, ta thông truyền cái gì cho tha nhân, ngoài những ý tưởng và dự phóng của mình? Một con tim lạnh lẽo có bao giờ có thể làm cho con tim người khác nồng cháy được?”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nói đến hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu trong lúc Ngài Bẻ Bánh. Chúa Giêsu trong Thánh Thể là tột đỉnh và là nguồn mạch sứ mạng truyền giáo.

Về vấn đề này, Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng nguyên việc bẻ bánh vật chất chia sẻ với những người đói, nhân danh Chúa Kitô, đã là một hành vi truyền giáo theo tinh thần Kitô giáo. Huống chi việc Bẻ Bánh Thánh Thể, chính Chúa Kitô, càng là hoạt động truyền giáo tuyệt hảo, vì Thánh Thể chính là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống và sứ mạng của Giáo hội”.

Sau cùng, hai môn đệ Emmaus, sau khi nhận ra Chúa, đã mau mắn lên đường, và hân hoan kể lại Chúa Kitô Phục Sinh, chia sẻ với những người khác niềm vui được gặp Chúa. Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Hình ảnh “Những bước chân đi” một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá trị ngàn đời của sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại... loan báo Tin mừng cho mọi người và mọi dân tộc cho đến tận bờ cõi trái đất. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại, bị thương tổn vì bao nhiêu bất công, chia rẽ và chiến tranh, đang cần Tin mừng hòa bình và ơn cứu độ trong Chúa Kitô”.

(Rei 25-1-2023)

Add new comment

10 + 10 =