Công bố danh sách tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ

Ảnh: Vatican Media

Danh sách 409 tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm 15/09/2018, trong đó có 3 người Việt Nam.

Công nghị Giám mục thế giới này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng Mười tới đây với chủ đề: “Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi”.

Thành phần các vị tham dự

Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Cha Phanxicô trong tư cách là Chủ tịch. Tiếp đến là Đức Hồng y Tổng thư ký Lorenzo Baldisseri, người Italia.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng y làm Chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức Hồng y Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công Giáo Canđê bên Irak, tiếp đến là Đức Hồng y Tsarahazana người Madagascar, Đức Hồng y Charles Maung Bo, người Myanmar, sau cùng là Đức Hồng y Rabat người Papua Tân Guinea, thuộc Úc châu.

Vị Tổng tường trình viên là Đức Hồng y Sergio da Rocha, TGM Brasilia và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của Công nghị Giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ.

Hai Giám Mục Việt Nam đại biểu Hội đồng Giám mục

Trong số các nghị phụ, có các vị thủ lãnh 15 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông phương, sau đó là các đại biểu do các Hội đồng Giám mục bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn: Hội đồng Giám mục ít người thì được 1 đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội đồng Giám mục nào đông hơn nữa thì được 3 đại biểu như Philippines, và Hội đồng Giám mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu.

Các Bề trên tổng quyền và nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm

Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam bầu lên, trong số này có các Bề trên Tổng quyền dòng Tên, Don Bosco, Đa Minh, Phanxicô Viện Tu, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Xitô, v.v. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 39 nghị phụ, trong đó có 16 Hồng y, kể cả Đức Hồng y người Lào Louis Marie Ling, Đại diện Tông tòa Viên Chăn; 13 Giám mục và 10 linh mục.

Các dự thính viên và chuyên viên

Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ trong đó có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ Công Giáo tại Sài Gòn, và dấn thân trong giới doanh nhân.

Sau cùng có các chuyên gia, cộng tác viên của hai linh mục Tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các linh mục chủng sinh phụ giúp Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, 4 linh mục cố vấn (Rei 15-9-2018).

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Add new comment

4 + 3 =