Công đồng toàn quốc Australia thông qua một số cải tổ

Members of the Plenary Council vote at the Second Assembly | ACBC/Fiona Basile

Công đồng toàn quốc Australia lần thứ V đã thông qua một số cải tổ quan trọng, trong khóa họp chót từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Bảy vừa qua, liên quan đến việc quản trị Giáo hội Công giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong số các đề nghị được thông qua, có lời kêu gọi thành lập các Hội đồng mục vụ giáo phận trên toàn quốc, triệu tập các công nghị giáo phận trong vòng năm năm tới đây về kết luận của Công đồng toàn quốc này, và mở cuộc tham khảo sâu rộng và việc thành lập một Công nghị toàn quốc về sự cộng tác trong Giáo hội.

Trong các cuộc bỏ phiếu, trong hai ngày chót 07 và 08 tháng Bảy, có bốn đề nghị được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tham vấn cũng như quyết định. Trong đó có đề nghị liên quan đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, thực hiện một bản dịch mới sách lễ Roma, sử dụng rộng rãi việc giải tội tập thể, hay cũng gọi là nghi thức thứ tư của bí tích Giải tội.

Chi tiết hơn: các giám mục và các thành viên khác của công đồng đồng ý rằng Giáo hội tại Australia sẽ có phó tế phụ nữ nếu luật chung của Giáo hội cho phép, và các phụ nữ sẽ là thành phần của các cơ cấu quyết định trong việc cai quản Giáo hội. Mỗi giáo phận sẽ dấn thân tìm ra những cơ hội cho phụ nữ tham gia các thừa tác vụ.

277 thành viên cũng bỏ phiếu về hai đề nghị về sinh thái học vì Căn nhà chung của nhân loại. Đề nghị khẳng định rằng sự hoán cải về sinh thái, cả trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, đều cần thiết cho các hoạt động từ phía các tổ chức Công giáo, qua sự phát triển và thích ứng với kế hoạch Đức Thánh cha Phanxicô đã đề ra trong Thông điệp Laudato sì về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.

Công đồng kêu gọi thăng tiến những sáng kiến trong Giáo hội và xã hội, nhắm cổ võ và bảo vệ sự sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

Công đồng toàn quốc Australia đã được khởi sự cách đây hơn bốn năm, sau khi được sự chấp thuận của Tòa Thánh. Tất cả các nghị quyết của Công đồng chung toàn quốc Australia cần phải được Đức Thánh cha Phanxicô ký nhận rồi mới có hiệu lực, và để tiến tới những luật lệ và sắc luật có tính chất bó buộc đối với Giáo hội địa phương.

(Tổng hợp 9-7-2022)

Add new comment

7 + 12 =