Các giám mục Ucraina tĩnh tâm chung

Photo: ugcc.ua

Từ ngày 22 tháng Mười Một vừa qua, các giám mục Công giáo Ucraina đã bắt đầu tuần tĩnh tâm thường niên trước Mùa vọng tại thành phố Briukhovychi, thuộc tỉnh Lvov ở miền tây nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tham dự tuần tĩnh tâm có các giám mục Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, chiếm đa số, và các giám mục Công giáo Latinh. Đây là thời điểm đặc biệt, trong đó các giám mục cùng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, xưng tội và rước lễ. Vị hướng dẫn tĩnh tâm là cha Daniel Botvina, Giám tỉnh dòng Phanxicô tại nước này. Cha đặc biệt trình bày về hình ảnh “thánh Phanxicô, người loan báo cho thế giới an bình và thiện hảo”.

Sau những ngày tĩnh tâm, các giám mục Ucraina cũng thảo luận về các vấn đề mục vụ và thời sự trong tinh thần huynh đệ.

Hồi năm ngoái, Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, đã ghi nhận rằng một trong những giá trị chính của cuộc gặp gỡ là qua cách thức đó, các giám mục làm chứng và xây dựng sự hiệp nhất của một Giáo hội tại Ucraina, nói với con người ngày nay bằng một tiếng nói duy nhất, đó là mục đích chính mà chúng ta tìm cách đạt tới trong các cuộc gặp gỡ huynh đệ”.

(sismografo 22-11-2022)

Add new comment

4 + 0 =