Các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei trong tiến trình công nghị đồng hành

Photo: synod.va

Hội đồng Giám mục ba nước Malaysia, Singapore và Brunei đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 109, với sự tham dự của 11 giám mục để bàn về tiến trình tham khảo ý kiến chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tại Roma, vào tháng Mười năm 2023, về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội công nghị: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Sebastian Francis, Giám mục giáo phận Penang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục tuyên bố rằng: “chúng ta đang yêu cầu các giáo hữu và các linh mục đóng góp những ý tưởng và những tranh đấu của họ. Nhưng cả những chia sẻ của các giám mục cũng rất cần thiết. Trong tiến trình công nghị đồng hành này, điều tốt là dân chúng hiểu rằng chúng ta cũng có những tranh đấu của mình”.

Trong khóa họp, các giám mục đã thảo luận về tiến trình chuẩn bị này trong các giáo phận. Trong số những thách đố được các giám mục đề cập, đó là làm thế nào tiến hành các cuộc tham khảo ý kiến nơi các tầng lớp tín hữu ở các khu “ngoại ô” của Giáo hội giữa thời kỳ đại dịch hiện nay.

Phúc trình được trình bày cho các giám mục nhận xét rằng tại một số nơi, các giáo hữu sợ bị phán đoán, hoặc họ dửng dưng đối với tiến trình công nghị đồng hành, hoặc thấy rằng họ chẳng cần phải dấn thân.

Cũng có ý kiến được nêu lên tại khóa họp, đó là cần nghĩ lại các vai trò và trách nhiệm, và cần qui việc mục vụ vào trọng tâm nào.

Các giám mục cũng nói về sự cần thiết phải cứu xét các hàng ngũ lãnh đạo của Giáo hội ở mọi cấp độ, và làm sao tuyển chọn cũng như huấn luyện các huynh trưởng, những người lãnh đạo có thể gần gũi dân chúng. Các vị đồng ý về sự cần thiết phải có “sự hoán cải và chữa lành”, trong nền văn hóa của Giáo hội, các thái độ, các cơ cấu và trong việc thực hành mục vụ.

(Licas. News 21-1-2022)

Add new comment

4 + 2 =