Các giám mục Mỹ kêu gọi gia tăng liên đới với Phi châu

Flags of the African continent | Vatican News

Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi chính phủ và các tín hữu Công giáo tại nước này gia tăng sự liên đới với Phi châu bằng những hoạt động cụ thể.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong văn kiện mới công bố với tựa đề “Tái kêu gọi liên đới với Phi châu”, các giám mục Mỹ nhắc lại lời kêu gọi tương tự đã được đưa ra hồi năm 2001 và lưu ý rằng tại nhiều nước Phi châu, tự do tôn giáo bị vi phạm một cách trầm trọng. Đặc biệt tại Nigeria, tình trạng của các tín hữu Kitô thật đáng lo âu: tám bang tại nước này bị các nhóm Hồi giáo cực đoan hoành hành, trong đó có nhóm Boko Haram và Al-Shabaab. Chỉ có nước Ghana, Namibia, Botswana và Nam Phi là những nước dân chủ, trong đó tự do tôn giáo được thực sự tôn trọng.

Trong một tuyên ngôn đi kèm văn kiện vừa nói trên đây, Đức cha Michael Burbidge, Giám mục giáo phận Arlington, Virginia, nói rằng “Giáo hội tại Mỹ cần đứng cạnh Phi châu”, và kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy vận động với các đại biểu dân cử của mình, để thỉnh cầu chính phủ Mỹ quan tâm hơn đến Phi châu.

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Mỹ đã quyết định dành gần 32 triệu Mỹ kim như quĩ liên đới để hỗ trợ các dự án phát triển tại Phi châu.

(KNA 29-7-2022)

Add new comment

18 + 1 =