Các giám mục Canada thỉnh cầu chính quyền đừng nới rộng trợ tử

Ảnh minh họa: Vatican News

Các giám mục Canada đã gửi thư đến thủ tướng Justin Trudeau của Canada để thỉnh cầu chính phủ nước này đừng tiến hành dự án nới rộng luật trợ tử.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong thư đề ngày 31/01/2020 vừa qua gửi thủ tướng, Đức cha Richard Gagnon, Tổng giám mục Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã bày tỏ sự quan tâm rất lớn của 80 giám mục nước này về đề nghị của chính phủ, nhắm tu chính luật hiện hành để cho phép các bác sĩ giúp tự tử dễ dàng hơn.

Trong thư, sau khi nhấn mạnh tính chất thánh thiêng của sự sống con người, như xác tín của nhiều người thuộc các tín ngưỡng khác nhau và cả những người không tín ngưỡng, các giám mục Canada khẳng định rằng “mặc dù từ ngữ hoa mỹ có tính chất lừa đảo, “việc trợ giúp y khoa để chết” chỉ là biện pháp làm cho chết êm dịu (euthanasie) và giúp tự tử, nghĩa là việc trực tiếp kết liễu sự sống con người hoặc tham dự vào sự tự tử của họ, là những hành động không bao giờ có thể biện minh được”.

Các giám mục Canada “tha thiết thỉnh cầu chính phủ mở cuộc tham khảo ý kiến sâu rộng hơn trong dân chúng, khách quan vô tư và nghiêm túc về vấn đề này, để cứu xét tường tận mọi khía cạnh liên hệ về mặt xã hội, y khoa và luân lý”.

Phê bình toan tính nới rộng trợ tử

Các giám mục Canada phê bình toan tính của chính phủ nới rộng các biện pháp làm cho chết êm dịu đối với cả những người ở trong tình trạng cái chết không phải là điều có lý để lường trước được, hoặc cho những người trẻ vị thành niên đã trưởng thành, các bệnh nhân tâm trí cũng như những người bị xáo trộn về nhận thức. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng các bệnh nhân thường bị đưa đẩy để xin làm cho chết êm dịu hoặc giúp tự tử khi đau đớn của họ không được xử lý đúng đắn bằng các biện pháp săn sóc chống đau, hoặc khi sự lệ thuộc của họ đối với người khác không được đáp ứng đủ, hoặc khi họ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Thư của các giám mục Canada khẳng định rằng “sự hiện diện yêu thương của gia đình, sự nâng đỡ của cộng đoàn, những săn sóc sức khỏe hữu hiệu và có thể đạt được, sự hỗ trợ xã hội và cải tiến săn sóc cho bệnh nhân dựa trên việc nghiên cứu, cũng ảnh hưởng tới sự chọn lựa của một người đối với sự sống”.

Năm ngoái, 2019, có 1.589 người tại bang Québec, Canada, đệ đơn xin trợ giúp y khoa để chết, tức là tăng gấp 3 so với năm 2016 trước đó.

(Vatican News 1-2-2020)

Add new comment

1 + 3 =