Các giám mục Ba Lan bắt đầu về Roma

Photo: Konferencja Episkopatu Polski

Từ thứ Hai 04/10/2021 tới đây, các đoàn giám mục Ba Lan sẽ lần lượt về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, và thăm Tòa Thánh, đặc biệt là gặp gỡ chung với Đức Thánh cha, theo qui định của giáo luật.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đoàn thứ nhất, gồm các giám mục chính tòa và giám mục phụ tá thuộc các giáo phận trong giáo tỉnh Ermland, Bialystok, Lublin và Przmysl ở miền đông Ba Lan. Ba tuần sau đó, sẽ có một đoàn giám mục thứ hai.

Giáo luật hiện này qui định các giám mục giáo phận về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp Tòa Thánh, gọi là Visit ad Limina, cứ 5 năm một lần, nhưng vì nhiều lý do, ví dụ đại dịch, thời hạn này có thể dài hơn, 7 năm hoặc hơn nữa. 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục được yêu cầu gửi về Tòa Thánh tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền. Lần chót các giám mục Ba Lan về Roma cách đây 7 năm. Trong tháng Chín vừa qua, đã có ba đoàn giám mục Pháp về Roma thăm Tòa Thánh.

(KNA 1-10-2021)

Add new comment

5 + 1 =