Các giám mục Anh quốc khuyến khích các tín hữu trở lại thánh lễ

Photo d'illustration| AFP or licensors

Sau một năm dài bị hạn chế vì đại dịch Covid-19, các giám mục Anh quốc bắt đầu chương trình dần dần mở lại các buổi lễ và khuyến khích các tín hữu trở lại các thánh đường để tham dự thánh lễ trực diện.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Sau khóa họp mùa xuân vào những ngày qua, Hội đồng Giám mục Anh quốc đã công bố thư mục vụ, với tựa đề “Ngày của Chúa”, trong đó các vị nhắn nhủ các tín hữu tập trung vào việc tham dự thánh lễ Chúa nhật, đồng thời mời gọi suy tư về những thách đố đang chờ đợi Giáo hội sau một năm bị đại dịch.

Mở đầu, thư của Hội đồng Giám mục Anh quốc khen ngợi các tín hữu Công giáo, trong tình trạng khẩn trương về y tế, đã chứng tỏ lòng can đảm, quảng đại và cảm thông, đồng thời các giám mục tái cám ơn những người làm việc trong các nhà thương, trong các nhà dưỡng lão, trường học, nhà tù, cũng như những người đã trợ giúp tinh thần và vật chất cho những người bị thiệt thòi nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng y tế. “Lòng quảng đại đã biểu lộ một cách hùng hồn lòng từ bi, tình thương và cảm thông, là những điều vốn ở trong chính con tim của Thiên Chúa... Nhiều người đã cảm nhận niềm vui được gặp Chúa Kitô trong những người nghèo, nhiều người nghèo được vui mừng gặp gỡ Chúa trong những giáo dân quảng đại.”

Các giám mục Anh không quên cám ơn các linh mục đã bày tỏ lòng sùng kính sâu xa đối với Thánh Thể và tận tụy với các giáo dân, cũng như chứng tỏ lòng bác ái đối với người nghèo trong những tháng qua.

Về các thách đố Giáo hội phải đương đầu thời hậu đại dịch, Hội đồng Giám mục Anh quốc đề ra ba hướng đi: trước tiên là đối với những người từ nay sợ bước vào trong một thánh đường hoặc đã mất thói quen đến nhà thờ; tiếp đến là đối với những người, trong đại dịch, đã xét lại những ưu tiên trong cuộc sống và có thể đã thu hẹp việc hành đạo; và sau cùng là đối với những người, trong thời gian qua, đã khám phá Giáo hội nhờ sự hiện diện trên Internet và các phương tiện truyền thông. Trong bối cảnh trên đây, các giám mục Anh đặc biệt hy vọng nơi các tiềm năng quí giá, nhất là các trường học và các tổ chức xã hội Công giáo đã giữ một vai trò quan trọng trong những tháng khó khăn, nhưng kho tàng quan trọng nhất chính là thánh lễ vì chính thánh lễ làm nên Giáo hội, và trong hồng ân Thánh Linh, chính Giáo hội làm nên thánh lễ. Vì vậy, các giám mục kêu gọi các tín hữu hãy tích cực tham gia trọn vẹn thánh lễ, với sự trực diện của mình.

Nói tóm lại, thách đố lớn trong những tháng tới đây, là làm sao đưa thánh lễ Chúa nhật trở lại vì trí trung tâm trong đời sống tín hữu.

(Vatican News 25-4-2021)

Add new comment

2 + 0 =