Các giám mục Đức trao đổi với Bộ giáo sĩ

Bei der ersten Synodalversammlung in Frankfurt im Frühjahr 2020 | Vatican News

Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, cho biết đã có cuộc trao đổi giữa Bộ giáo sĩ với Hội đồng Giám mục Đức, ngày 12/11/2020 vừa qua, và trong cuộc gặp gỡ tới đây, cũng sẽ có sự tham dự của đại diện giáo dân.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh Huấn thị ngày 20/7 năm nay của Bộ giáo sĩ, về việc canh tân giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng truyền giảng Tin mừng. Trong Văn kiện này, Bộ giáo sĩ tái khẳng định qui định của giáo luật, theo đó chỉ có linh mục mới có thể điều khiển giáo xứ. Ngoài ra, có vấn đề gộp nhiều giáo xứ thành một nhóm nhỏ các giáo xứ lớn, mặc dù các giáo phận này có đủ linh mục làm cha sở, ví dụ giáo phận Trier muốn gộp hơn 800 giáo xứ thành 35 xứ đạo lớn... Huấn thị này đã bị nhiều giám mục và các thành phần khác ở Đức mạnh mẽ phê bình, vì tại Đức, do tình trạng thiếu linh mục, và do chủ trương dân chủ hóa Giáo hội, nhiều giáo xứ được ủy thác cho giáo dân coi sóc.

Bộ giáo sĩ tuyên bố sẵn sàng gặp Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này, nhưng Đức cha Chủ tịch muốn có sự hiện diện của đại diện giáo dân trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, Đức Hồng y Tổng trưởng Beniamino Stella cho biết trong giai đoạn đầu, Bộ chỉ nói chuyện với các giám mục, vì Huấn thị nhắm tới trước tiên các giám mục. Theo chiều hướng đó, hôm 12/11 vừa qua, đã diễn ra cuộc trao đổi đầu tiên dưới dạng video, với sự tham dự của Đức Hồng y Beniamino Stella, và Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và vị Phó Chủ tịch là Đức cha Franz-Josef Bode, cùng với cha Tổng thư ký Hans Langendoerfer.

Cuộc trao đổi diễn ra trong tinh thần cởi mở và cảm thông với nhau, xoay quanh một vài khía cạnh của Huấn thị và sự trao đổi giữa Đức cha Chủ tịch Bätzing và Đức Hồng y Stella. Đức Hồng y cho biết dĩ nhiên trong lần trao đổi tới đây cũng sẽ có đại diện của giáo dân. Tuy nhiên, ngày giờ của cuộc gặp gỡ thứ hai này chưa được xác định.

(KNA 19-11-2020)

Add new comment

13 + 7 =