Các giám mục Đức phê bình sự đối xử với các bệnh nhân và người cao niên

Photo by bennett tobias on Unsplash

Các giám mục Đức phê bình sự đối xử, coi rẻ người già và bệnh nhân trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và kêu gọi gia tăng sự tôn trọng phẩm giá con người.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tình trạng các nhà dưỡng lão và cả các nhà thương ở Đức, trong thời kỳ đại dịch hiện nay bị nhiều người phê bình, vì các thân nhân người già, người bệnh bị cấm cản không được đến thăm, với lý do để bảo vệ những người già và bệnh nhân chống sự lan lây virus. Trong nhiều trường hợp, có những người già và bệnh nhân chết trong cô độc.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, hôm 21/5/2020 vừa qua, Đức cha Franz Bode, Giám mục giáo phận Osnarbrueck, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng: “Một điều luôn luôn quan trọng, là cân nhắc giữa một bên là sự hợp lý, trách nhiệm và sự rủi ro và bên kia là nhu cầu hợp pháp cần gặp gỡ con người. Có thể là một số biện pháp bảo vệ con người phải duy trì lâu hơn. Nhưng sự cách ly xã hội không thể trở thành một điều trường kỳ”.

Theo Đức cha Bode, cần phải thường xuyên duyệt lại các biện pháp giới hạn tự do và thích ứng với hoàn cảnh. Cũng cần phải tránh bênh vực tự do của người này chống lại tự do của người khác. Trong tình trạng hiện nay, các vị mục tử của Giáo hội cố gắng đi tới với những người già trong các gia đình hoặc các nhà dưỡng lão bao nhiêu có thể. Điều đặc biệt quan trọng là làm sao để người già không phải từ trần trong cô độc”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Rheineschen Post, số ra ngày 21/5, vị đặc ủy của chính phủ Đức về việc săn sóc các bệnh nhân và người già, là ông Andres Westerfellhaus, cũng yêu cầu làm sao để các cuộc viếng thăm của thân nhân hợp với các biện pháp bảo vệ tại các nhà dưỡng lão, trở thành qui luật bình thường. Việc bảo vệ những người cần được săn sóc chống lại sự lây nhiễm không có nghĩa là phải cô lập họ. Vì thế, các khu dành cho các trường hợp đặc biệt phải trở thành tiêu chuẩn cho các nhà dưỡng lão trong tương lai. Đối với tôi thật là điều hiển nhiên: người gần sinh thì, luôn cần phải được một người thân nào đó ở gần. Nếu chúng ta không làm như vậy, thì nhiều người sẽ lo sợ không dám vào nhà dưỡng lão”.

(KNA 21-5-2020)

Add new comment

6 + 0 =