Các giám mục Áo viếng thăm Tòa Thánh

Photo: bischofskonferenz.at

Từ thứ Hai, ngày 12 tháng Mười Hai tới đây, các giám mục thuộc bảy giáo phận tại Áo sẽ về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây là lần thứ hai trong mười năm dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô, các giám mục Áo thi hành cuộc viếng thăm này, theo quy định của giáo luật.

Trong năm ngày lưu lại Roma, các giám mục Áo sẽ dâng thánh lễ tại hai Đền thờ: thánh Phêrô và Phaolô, bên mộ hai thánh tông đồ, và một số Đền thờ khác, gặp gỡ các vị lãnh đạo các Bộ liên hệ của Tòa Thánh, và sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười Hai, các giám mục sẽ gặp chung Đức Thánh cha. Cuộc viếng thăm sẽ kết thúc với thánh lễ ban chiều cùng ngày.

Cách đây gần chín năm, tức là hồi tháng Giêng năm 2014, các giám mục Áo đã về Roma thăm Tòa Thánh, vài tháng sau khi Đức Thánh cha Phanxicô bắt đầu làm Giáo hoàng. Lẽ ra, các giám mục Áo đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ hồi tháng Giêng năm ngoái, 2021, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Lần này, đoàn giám mục Áo do Đức cha Chủ tịch Franz Lackner, Tổng giám mục Giáo phận Salzburg làm trưởng đoàn, và gồm có chín giám mục chính tòa, cùng với Đức giám mục Giáo hạt quân đội và bốn giám mục phụ tá, Đan viện phụ của Đan viện biệt hạt Wettingen-Mehreau, và linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục.

Theo giáo luật, sáu tháng trước khi về Roma thăm Tòa Thánh, các giám mục giáo phận được yêu cầu gửi cho Tòa Thánh các tường trình về tình trạng giáo phận thuộc quyền.

(Kathpress 8-12-2022)

Add new comment

14 + 6 =