Bang Québec dành hơn bốn triệu đôla trùng tu bảy thánh đường

Eglise Saint-Edouard de Montreal | Jeangagnon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Chính quyền bang Québec bên Canada đã quyết định dành bốn triệu đôla để tài trợ việc tu bổ bảy thánh đường ở thành phố Montréal, được coi là gia sản tôn giáo. Tuy nhiên, các giáo xứ liên hệ nói rằng việc tài trợ này không đủ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Bộ trưởng văn hóa và thông tin của bang Québec, bà Nathalie Roy nói rằng: Để nhắc nhớ quá khứ và để nuôi dưỡng ký ức của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ gia sản này, là một phương thế ưu tiên giúp hiểu biết về lịch sử của Québec.

Số tiền tài trợ việc tu bổ trên đây đến từ chương trình bảo vệ, thông truyền và làm nổi bật giá trị gia sản văn hóa tôn giáo. Chương trình này nhận được ngân khoản 15 triệu đôla cho tài khóa 2021-2022.

Trong số bảy thánh đường được tài trợ, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô và nhà thờ Chúa Thánh Linh ở Rosemont được tài trợ hai khoản tiền lớn nhất, là 1,6 triệu và 1,4 triệu đôla.

Bảy thánh đường quan trọng này, trong thời gian qua, đã có nhiều dấu hiệu bị “xuống cấp”.

Linh mục Denis Prescott, quản đốc giáo xứ thánh Edouard cho biết giáo xứ sẽ nhận được 280.000 đôla tài trợ, trong số 400.000 đôla cần thiết cho việc tu bổ: cụ thể là giữ an toàn và để thánh đường không bị thấm nước. Ngoài ra, cần cấp thiết củng cố tháp chuông có tổng cộng 22 quả chuông. Thánh đường to lớn này được xây hồi năm 1909. Tháng Mười Hai năm ngoái, có những mảnh ngói trên mái nhà thờ bị rơi xuống, vì thế một hàng rào an ninh được thiết lập quanh thánh đường. Năm ngoái, một ban chuyên gia đã kiểm kê tình trạng “sức khỏe” của thánh đường và đi đến kết luận: nếu muốn cho nhà thờ này được tồn tại thêm 100 năm nữa thì từ nay đến năm 2031 cần có ngân khoản 4 triệu đô la.

(Ici.radio.canada.ca 13-7-2021)

Add new comment

7 + 6 =