Bộ Phụng tự kêu gọi giải thích rộng về tự sắc “Traditionis custodes”

Photo: Edward Pentin

Theo Đức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng giám mục giáo phận Varsava, thủ đô Ba Lan, cho biết Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích kêu gọi hãy giải thích rộng tự sắc của Đức Thánh cha Phanxicô, “Traditionis custodes” Những người bảo tồn truyền thống, hạn chế việc cử hành thánh lễ Latinh theo nghi thức tiền Công đồng chung Vatican II.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, Đức Hồng y Nycz cho biết trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với phái đoàn thứ ba của giám mục Ba Lan về Roma hành hương và thăm Tòa Thánh, Bộ đã nhìn nhận vấn đề lễ Latinh, nghi thức cũ, đã được xử lý quá ngặt và trong một số trường hợp có những tín hữu có thể rời bỏ Giáo hội. Vì thế, Bộ ủng hộ việc giải thích rộng rãi tự sắc của Đức Thánh cha, theo tinh thần hơn là theo chữ của luật.

Đức Hồng y Nycz kể lại: “Tòa Thánh muốn vấn đề lễ Latinh cũ được ở dưới sự kiểm soát. Tòa Thánh không muốn cấm lễ theo nghi thức công đồng Trento, nhưng vì tại một số quốc gia trên thế giới, việc cử hành nghi thức này đi kèm với ý thức hệ không tốt, đó là sự chối bỏ Công đồng chung Vatican II”.

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã cho phép cử hành thánh lễ Latinh, theo sách lễ năm 1962, thời thánh Gioan XXIII Giáo hoàng, theo nghi thức Công đồng Trento và coi nghi lễ này và nghi lễ hiện nay, là hai hình thức phụng vụ của Giáo hội. Nay Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng nghi thức, với sách lễ hiện nay, là hình thức duy nhất biểu lộ nghi thức Roma. Tự sắc đặt ra nhiều giới hạn, nhất là qui định việc ban phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương. Đối với những nhóm gắn bó với phụng vụ cũ, họ phải xin phép Đức giám mục giáo phận và không được cử hành thánh lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ. Đức giám mục sẽ xác định nhà thờ và những ngày cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Các bài đọc phải dùng tiếng địa phương, theo các bản dịch đã được các Hội đồng Giám mục phê chuẩn...

Luật mới cũng cấm thành lập các nhóm mới cử hành theo nghi thức cũ. Các linh mục mới chịu chức phải được phép của giám mục bản quyền mới có thể cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ...

(KNA 26-10-2021)

Add new comment

5 + 14 =