Bốn đại chủng sinh Nigeria bị bắt cóc

Photo by Doriane P. on Unsplash

Sở cảnh sát bang Kaduna, ở miền bắc Nigeria bên Phi châu xác nhận có 4 chủng sinh thuộc Đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kakau, trong lãnh thổ bang này bị bắt cóc lúc 0 giờ 30 phút đêm ngày 09/01/2020 vừa qua, do một số người võ trang, giả làm quân nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Bộ chỉ huy cảnh sát bang Kaduna cho biết sau khi nhận được cấp báo, đã huy động ngay toán chống bắt cóc và các cảnh sát khác được gửi đến nơi. Sự can thiệp này đã giúp giảm bớt số nạn nhân bị bắt đi. Số đại chủng sinh tại cơ sở đào tạo này là 268 thầy.

Cho đến nay người ta chưa biết các chủng sinh nạn nhân bị dẫn đi đâu, nhưng sở cảnh sát cho biết đang làm tất cả những gì để giải thoát tất cả các chủng sinh.

Bang Kaduna có đa số dân theo Hồi giáo và là nơi thường xảy ra nhiều vụ khủng bố và bắt cóc chống các tín hữu Kitô do những thành phần thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra.

(Daily Post 10-1-2020)

Add new comment

1 + 4 =