Bảo tàng viện Vatican sẽ mở lại ngày 3 tháng Năm tới đây

The Vatican Musuems | AFP or licensors

Bảo tàng viện Vatican sẽ mở cửa lại từ ngày thứ Hai, 3/5/2021 tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Sau khi bị đóng cửa vì đại dịch, từ ngày 5/11 năm ngoái, Viện bảo tàng này được mở lại trong tháng Hai và hai tuần đầu của tháng Ba năm nay, nhưng rồi lại đóng cửa vì đại dịch gia tăng.

Suốt trong thời kỳ đại dịch, Bảo tàng viện Vatican luôn tuân hành các biện pháp của chính phủ Italia. Hồi mùa xuân năm ngoái, trong cuộc giới nghiêm toàn quốc Italia, Viện bảo tàng này đã đóng cửa 12 tuần, trước khi được mở lại ngày 1/6.

Trên trang mạng của Viện bảo tàng Vatican có đăng năm trang về các biện pháp y tế cần thiết các khách viếng thăm phải tuân giữ. Ví dụ luôn mang khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào Viện này, các nhóm thăm viếng không được quá hai mươi người, cần phải giữ chỗ trước, nhưng không phải trả chi phí giữ chỗ, v.v.

(CNA 8-4-2021)

Add new comment

4 + 13 =