Anh giáo dự kiến triệu tập Đại hội hoàn cầu của Giáo hội

lambeth Konferenz | Vatican News

Liên hiệp Anh giáo dự kiến sẽ triệu tập Đại hội hoàn cầu lần đầu tiên từ 60 năm nay, với sự tham dự không những của giáo sĩ, nhưng cả giáo dân và có thể sẽ diễn ra tại một nước ở nam bán cầu.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dự án trên đây được đề ra tại Hội nghị Lambeth, đang tiến hành tại Canterbury bên Anh quốc cho tới ngày 08 tháng Tám tới đây, với sự tham dự của hơn 600 giám mục nam nữ thuộc Liên hiệp.

Đại hội Anh giáo lần đầu tiên hồi năm 1908 đã tiến hành tại Luân Đôn với sự tham dự của 17.000 người. Đại hội thứ hai tại Toronto bên Canada hồi năm 1963 được sự tham dự của 16.000 người. Quyết định triệu tập đại hội thứ ba được đề ra trong phần thảo luận về đề tài “Căn tính Anh giáo”. Một trong những kết luận là cần dành ưu tiên cho những lớp tín hữu ở ngoài lề hơn, đặc biệt là các phụ nữ, trẻ em, người trẻ và các thổ dân bản địa.

Các giám mục tại Hội nghị Lambeth đã ủy cho Ban thường vụ của Liên hiệp Anh giáo cứu xét xem có thể triệu tập Đại hội vừa nói hay không và sẽ tường trình cho khóa họp vào tháng Ba năm tới của Hội đồng tư vấn Liên hiệp Anh giáo nhóm tại thành phố Accra bên Ghana. Quyết định chung kết sẽ được vị Tổng thư ký đề ra, sau khi thảo luận với Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo.

(KNA 3-8-2022)

Add new comment

11 + 1 =