1.743 thừa sai Ba Lan tại nước ngoài

Photo: Vatican News

Hiện nay, có 1.743 thừa sai nam nữ người Ba Lan đang hoạt động truyền giáo tại 99 quốc gia 5 châu. So với năm ngoái (2021), số thừa sai Ba Lan giảm 47 vị, tức là 2,5%.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Con số trên đây được Ủy ban Giám mục Ba Lan công bố nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, cử hành vào Chúa nhật 23 tháng Mười sắp tới.

Trong số các thừa sai Ba Lan vừa nói, có 287 linh mục giáo phận, 787 nam tu sĩ trong đó có các linh mục dòng, 629 nữ tu và 40 thừa sai giáo dân. Giáo phận Tarnow gửi linh mục thừa sai ra nước ngoài đông nhất với 52 vị. Tiếp đến là giáo phận Opole, với 13 linh mục.

Trong số các thừa sai dòng nam, dòng Ngôi Lời đứng đầu với 156 linh mục, tiếp đó là dòng Phanxicô Viện Tu với 69 vị.

Trong số 629 nữ tu thừa sai, Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ đứng đầu với 50 chị, tiếp đến là dòng Nữ Tỳ Thánh Linh với 42 nữ tu.

Trong số các hoạt động của các thừa sai Ba Lan tại nước ngoài, đứng đầu là việc mục vụ. Nhưng tại các nước nghèo, việc loan báo Tin mừng thường gắn liền với các hoạt động giáo dục, bác ái và săn sóc sức khỏe. Các thừa sai Ba Lan hoạt động nhiều nhất tại Mỹ châu Latinh và quần đảo Caraibí, với 688 người, 637 thừa sai tại Phi châu và Madagascar. Có 301 thừa sai Ba Lan làm việc tại Á Châu, trong đó một phần ba là tại Kazachstan, 26 tại Philippines, 26 tại Nhật Bản.

Sau cùng, có 26 giám mục Ba Lan đang hoạt động tại nước ngoài.

(Kai 17-10-2022)

Add new comment

18 + 2 =