14 linh mục và 2 nữ tu bị sát hại trong Giáo hội trong năm 2022

Di ảnh Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P. | giaophankontum.com

Theo trang mạng Sismografo, truyền đi từ Roma hôm 24 tháng Mười Hai vừa qua, từ đầu năm đến nay đã có 14 linh mục và 2 nữ tu trong Giáo hội, bị sát hại, đứng đầu danh sách là cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Dòng Đa Minh Việt Nam.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị giết ngày 28 tháng Giêng năm nay (2022) trong lúc ban phép giải tội tại Nhà thờ Giáo họ Sa Loong thuộc Giáo xứ Đăk Mót, Giáo phận Kon Tum, Việt Nam.

Trong số các nạn nhân, đông nhất là tại Phi châu với 7 linh mục và 1 nữ tu, gồm 2 linh mục tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 4 linh mục tại Nigeria, vị còn lại ở Tanzania và sau cùng là 1 nữ tu thừa sai người Ý ở Mozambique.

Tại Mỹ châu, có 6 linh mục bị giết thuộc các nước Honduras, Bolivia, 3 vị người Mêhicô, và một vị người Mỹ. Tại Haiti có một nữ tu thừa sai người Ý bị giết, đó là chi Luisa Dell’Orto, bị sát hại trong một vụ cướp.

(Sismografo 24-12-2022)

Add new comment

1 + 12 =