Ủy ban Giám mục Âu châu phê bình loại tôn giáo khỏi lãnh vực công cộng

Đức Hồng y Jean Claude Hollerich | Archeveche de Luxembourg / SCP

Đức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, cho biết Ủy ban chào mừng việc thu hồi dự thảo Văn kiện chỉ đạo của Ủy ban Âu châu về bình đẳng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Hollerich nói rằng: “Sự trung lập về tôn giáo không có nghĩa là đẩy lùi tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. Lễ Giáng sinh không những thuộc các truyền thống tôn giáo của Âu châu, nhưng còn là một thực tại của Âu châu. Sự tôn trọng khác biệt về tôn giáo không thể đưa tới hậu quả nghịch lý là loại bỏ yếu tố tôn giáo ra khỏi moi diễn văn công cộng”.

Đức Hồng y Chủ tịch Ủy ban COMECE cũng nhấn mạnh rằng “Giáo hội Công giáo trong Liên hiệp Âu châu hoàn toàn ủng hộ sự bình đẳng và chiến đấu chống kỳ thị, nhưng một điều rõ ràng là hai mục tiêu này không thể đưa tới sự bóp méo, xuyên tạc hoặc tự loại bỏ mình”.

Thông cáo của COMECE cũng khẳng định rằng tuy tôn trọng quyền của Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu được chọn kiểu thông tin bằng chữ viết hoặc bằng lời nói, đánh giá cao tầm quan trọng của sự bình đẳng và không kỳ thị, nhưng Ủy ban COMECE không thể không bày tỏ lo âu về cảm tưởng, đó là có một thành kiến bài tôn giáo ở trong dự thảo chỉ nam của Ủy ban Âu châu về việc thông tin. Ví dụ, dự thảo chỉ nam khuyên các nhân viên của Ủy ban Âu châu tránh nói về lễ Giáng sinh hoặc các danh xưng Kitô, hay những tên xuất phát từ một tôn giáo. Ủy ban COMECE cũng lo ngại vì hoàn cảnh này có thể gây hại cho thanh danh của các tổ chức Liên hiệp Âu châu và sự ủng hộ của các quốc gia thành viên đối với dự án Âu châu”.

(Vatican News 30-11-2021)

Add new comment

5 + 5 =