Ấn định thời điểm Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon

Photo: Vatican News

Hôm 04/10/2021, thời điểm chính xác của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Bồ Đào Nha đã được công bố: biến cố này sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 06 tháng Tám năm 2023, tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisbon, nói rằng: “Từ lâu các bạn trẻ trên thế giới muốn biết những ngày chính xác để chuẩn bị chi tiết cho dự án của họ đến Lisbon. Chúng tôi hy vọng rằng từ đây đến ngày đó, còn 22 tháng nữa, sẽ là một thời kỳ loan báo Tin mừng cho tất cả mọi người. Hiện thời, Ban tổ chức địa phương đã có hơn 400 người thiện nguyện, phần lớn là người Bồ bản xứ. Trong 21 giáo phận tại nước này, đều có một Ban tổ chức cấp giáo phận, để đẩy mạnh việc chuẩn bị.”

(Rei 4-10-2021)

Add new comment

2 + 2 =