Đức Thượng phụ Younan tái lên án cấm vận Siria

Đức Thượng phụ Ignace Youssef III Younan | © HazteOir.org/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0)

Đức Thượng phụ Ignace Youssef III Younan, Giáo chủ Công giáo Siriac, với trụ sở ở Liban, tái lên án cuộc cấm vận của quốc tế chống Siria.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong một sứ điệp ngắn, dịp lễ Phục sinh vừa qua, Đức Thượng phụ Younan viết: “Trong cuộc khủng hoảng Siria, thật là một điều bất chính và không hợp lý khi cộng đồng quốc tế đặt điều kiện phải có một “giải pháp chính trị”, nghĩa là phải bãi bỏ chế độ của tổng thống Bashar al Assad của Siria, thì mới thu hồi các biện pháp cấm vận đối với nước này, trong khi đó dân thường ngày càng nghèo đói, và đau khổ bị đói kém, bệnh tật và tủi nhục”.

Đức Thượng phụ tái kêu gọi những người có quyền trong lãnh vực quốc tế và những người thiện chí hãy nỗ lực thu hồi các biện pháp trừng phạt bất công áp đặt cho nhân dân Siria, nỗi đau khổ của người dân nước này gia tăng mỗi ngày... Thảm trạng Siria hiện nay vượt quá sự tàn bạo của những người gây chiến và những kẻ xâm lăng trong quá khứ tại đây. Mười năm chiến tranh, giết hại, tàn phá và xung đột quốc tế trên lãnh thổ Siria chỉ đưa tới sự tiêu diệt dân chúng và phá hủy các cơ cấu kinh tế, xã hội và gia sản văn minh của Siria”.

(Sir 9-4-2021)

Add new comment

1 + 13 =