Đức Thượng phụ Pizzaballa thăm miền Gaza

Photo: lpj.org

Vài ngày trước lễ Giáng sinh, Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latinh Jerusalem đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô tại miền Gaza, từ mười ba năm nay bị Israel phong tỏa, không cho dân chúng tại đây tự do di chuyển ra ngoài.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tình trạng kinh tế, xã hội và y tế của Gaza, nhất là trong thời kỳ Covid-19 hiện nay, rất nghiêm trọng. Cách đây vài tháng đã xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm võ trang tại Gaza, làm cho 220 người Palestine và 12 người Israel bị thiệt mạng.

Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi các tín hữu hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa Kitô trong thực tại cụ thể họ đang sống và đừng bao giờ đánh mất tương quan với Chúa. Chúng ta không được mất hy vọng vì nhờ sự giáng lâm trong trần thế, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta.

Đức Thượng phụ Pizzaballa bảo đảm với các tín hữu Kitô tại Gaza rằng họ sẽ không bị lẻ loi và ngài nhắn nhủ họ hãy can đảm, mặc dù mệt mỏi và những vết thương do chiến tranh gây ra.

Tại Gaza hiện nay chỉ còn lại 134 tín hữu Công giáo, họp thành giáo xứ Thánh Gia do cha Gabriel Romanelli người Argentina, thuộc dòng Ngôi Lời nhập thể làm cha sở. Tổng số Kitô hữu tại Gaza là 1.000 người, đa số là tín hữu Chính thống. Cha kể lại: “Chúng tôi đang cử hành một lễ Giáng sinh kép. Lần thứ nhất với Đức Thượng phụ đã đến đây trước đây trong năm nay. Cám ơn Chúa. Đức Thượng phụ đã viếng thăm nhiều gia đình, các trường Công giáo, nhiều hoạt động khác, cử hành trước lễ Giáng sinh, với ý thức rằng phần lớn các tín hữu Kitô sống tại Gaza không thể tới Bethlehem trong ngày lễ nào, bất kể sự kiện Israel bắt đầu cấp giấy phép. Chính quyền Israel tuyên bố cấp 500 giấy, và cho đến nay đã cấp 245 giấy phép. Mặc dù Gaza là một nhà tù vĩ đại, vì không có người đến cũng như người đi, nên chúng tôi cố gắng làm cho đời sống được bình thường bao nhiêu có thể.

Cha Romanelli cũng cho biết Giáo hội Công giáo tại Gaza làm việc với mọi Kitô hữu và cả những người không Kitô.

(Kai 21-12-2021)

Add new comment

5 + 10 =