Đức Thượng phụ Pizzaballa: Kitô hữu không cần bảo vệ đặc biệt

Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa | lpj.org

“Các tín hữu Kitô tại Thánh địa không cần được bảo vệ đặc biệt”. Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Jerusalem tuyên bố như trên, trong bài giảng thánh lễ đầu năm mới, 01 tháng Giêng năm vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thượng phụ nói: “Tôi thường nghe nói các tín hữu Kitô trong vùng này đang cần được bảo vệ chống những nghịch cảnh và thù địch, cũng như cần có chỗ riêng cho mình, nhưng tôi không đồng ý với lập trường như thế. Chúng tôi không muốn được bảo vệ và bảo tồn như trong một lồng kính, nhưng muốn là một thành phần trọn vẹn của đời sống xã hội và tôn giáo. Qua lối sống như thế, các tín hữu Kitô muốn thông truyền sứ điệp vui mừng và chứng tỏ có một con đường khác cho thế giới đau khổ, dựa trên sự bình đẳng và hòa giải, tôn trọng và yêu thương nhau”.

Qua những lời trên đây, Đức Thượng phụ Pizzaballa phản ứng về những cuộc tranh luận gần đây về an ninh của các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Ví dụ, Đức Thượng phụ Theophilos III, Giáo chủ Chính thống Hy Lạp, đã phát động một chiến dịch trên mạng để bảo tồn việc các cộng đồng Kitô tại Thánh địa chống lại tình trạng sa sút. Trong một tuyên ngôn chung mới đây, các vị lãnh đạo Giáo hội báo động về những đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

Những lời cáo buộc về sự trục xuất các tín hữu Kitô đã tạo nên một sự bất mãn ở Israel. Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao nước này, ông Lior Haiat bác bỏ những lời cáo buộc ấy là “vô căn cứ”, vì chúng xuyên tạc thực tại của các cộng đồng Kitô vốn được được hưởng hoàn toàn tự do tôn giáo và tự do phụng tự tại Jerusalem cũng như trên toàn Israel.

(KP 1-1-2022)

Add new comment

1 + 11 =