Đức Thượng phụ Chính thống Nga bị Covid

Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga | Kirill Zykov / Moskva News Agency

Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, bị nhiễm Coronavirus nhẹ, nên phải giảm bớt hoạt động.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ví dụ, ngài không thể viếng thăm và cử hành phụng vụ tại Đan viện Chúa Ba Ngôi Lavra thánh Sergio và Đan viện Donskoy, dự kiến vào ngày 08 và 09 tháng Mười vừa qua.

Ông Vladimir Legoyda, Quyền giám đốc Phòng báo chí Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết như trên hôm mùng 06 tháng Mười vừa qua, và nói rằng Đức Thượng phụ tiếp tục làm việc nhẹ và được chữa trị tại gia. Trước đó, ngày 30 tháng Chín, Tòa Thượng phụ cho biết Đức Kirill bị nhiễm Covid-19.

Với khoảng 90 triệu tín hữu, Chính thống Nga là Giáo hội lớn nhất trong số 16 Giáo hội Chính thống trên thế giới.

(Interfax 6-10-2022)

Add new comment

9 + 5 =