Đức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị dòng giáo sĩ Teatini

Photo: Vatican Media

Sáng ngày 15 tháng Giêng năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên Tổng tu nghị dòng giáo sĩ Teatini và ngài đề cao tấm gương của thánh sáng lập, chủ trương cải tổ Giáo hội bắt đầu bằng cách cải tổ chính bản thân mình.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dòng này do thánh Gaetano Thiene (1480-1547) người Ý và các bạn đồng sáng lập và được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1524, với mục đích tái lập trong Giáo hội qui luật tiên khởi về đời sống tông đồ. Dòng này hiện nay còn 160 tu sĩ thuộc 32 nhà.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đặc biệt “nhấn mạnh một khía cạnh thiết yếu trong chứng tá của thánh Gaetano Thiene, đó là cuộc cải tổ phải bắt đầu từ chính bản thân. Khi đến Roma làm việc trong giáo triều, thánh nhân nhận thấy sự suy đồi về tinh thần cũng như về luân lý lan rộng. Làm sao đây? Trong khi tiếp tục công việc ở văn phòng, thánh Gaetano tham gia sinh hoạt của Huynh đoàn Tình Yêu Thiên Chúa, vun trồng việc cầu nguyện và huấn luyện về tu đức, rồi thánh nhân đi đến một nhà thương để giúp đỡ các bệnh nhân. Vì thế con đường là: bắt đầu từ chính bản thân sống Tin mừng cho đến cùng và nhất quán. Tất cả các thánh đều chỉ cho chúng ta con đường này. Họ là những người cải tổ đích thực của Giáo hội. Hay đúng hơn: chính Chúa Thánh Linh hình thành và cải tổ Giáo hội, và Chúa thực hiện điều đó qua Lời Chúa và qua các thánh, những người thực hành Lời Chúa trong đời sống của mình”.

Gaetano Thiene cũng khuyến khích các giáo sĩ dòng Teatini vun trồng tinh thần hiệp thông, noi gương thánh Gaetani, không hoạt động một mình, đi con đường cá nhân, nhưng họp thành một cộng đoàn dòng giáo sĩ, sống Tin mừng theo hình thức cuộc sống của các tông đồ”.

(Rei 15-1-2022)

Add new comment

2 + 0 =