Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Đức Thánh cha Phanxicô và Đức tân Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh Edgar Peña Parra

Ngày 15 tháng Tám vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Edgar Penha Parra, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambic, làm tân Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với Bọ trưởng nội vụ của Tòa Thánh.

Đức Tổng giám mục Edgar Penha Parra sinh năm 1960, tại Maracaibo bên Venezuela. Ngài được thụ phong Linh Mục năm 1985. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1993 và đã phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao Tòa Thánh ở các nước Kenya, Yougoslavia, cũng như tại văn phòng quan sát viên Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở Genève và sau đó tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh bên Nam Phi, Honduras và Mêhicô. Năm 2011, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan, và từ năm 2015 là Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambic. Đức Tổng giám mục Parra thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Serbo-Croat.

Đức Tổng giám mục tân Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới ngày 15 tháng 10 tới đây, thay thế Đức Hồng y Giovanni Angelo Becciu, đã được chỉ định làm  tân Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.

Linh Tiến Khải - Vatican

Add new comment

13 + 6 =