Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Giám mục Fatima

Đức Thánh cha Phanxicô và Đức cha José Ornelas Carvalho | Vatican News

Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm tân giám mục cho Giáo phận Leiria-Fatima, nơi có một trong những Đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là Đức cha José Ornelas Carvalho, 68 tuổi, thuộc dòng Thánh Tâm, nguyên là thừa sai tại Mozambique trong hai năm và cho đến nay là giám mục Giáo phận Setúbal ở miền nam Bồ Đào Nha từ năm 2015 và năm 2020 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Đức cha José Ornelas kế nhiệm Đức Hồng y António Marto, sẽ tròn 75 tuổi vào tháng Năm tới đây.

Trong một sứ điệp Video gửi giáo phận, sau khi có tin bổ nhiệm trên đây, Đức Hồng y Marto nói: “Đức cha José Ornelas mang theo một sự phong phú rất lớn và độc nhất để đẩy mạnh việc canh tân mục vụ cho giáo phận và cho Đền thánh Fatima. Ngài là một giám m5uc gần gũi đoàn chiên, với tương quan yêu thương đi sát với dân Chúa, các giáo dân, linh mục và tu sĩ nam nữ, cởi mở đối với việc đối thoại đại kết và liên tôn cũng như với những người không tín ngưỡng”.

Đức Hồng y Marto cho biết ngài đệ đơn từ chức lên Đức Thánh cha trước khi tròn 75 tuổi, vì những giới hạn về thể lý và tinh thần hạn chế việc thi hành phận vụ một cách thích đáng, xét vì những đòi hỏi mục vụ của giáo phận và của Đền thánh Fatima”. Đức Hồng y đã phục vụ giáo phận này trong 16 năm qua. Ngài tạm thời làm Giám quản Giáo phận Leiria-Fatima cho đến khi Đức cha Ornelas về nhậm chức, vào ngày 13 tháng Ba tới đây, trong buổi lễ tại nhà thờ Chính tòa giáo phận.

(CNA 28-1-2022)

Add new comment

7 + 7 =