Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng trả lời về sự vắng mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Tổng giám mục Paul Gallagher | Vatican News

Giới báo chí thắc mắc: tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma, thủ lãnh Phật giáo Tây Tạng lưu vong, không được mời tham dự cuộc gặp gỡ của các vị lãnh đạo tôn giáo với Đức Thánh cha, và ký kết lời kêu gọi Hội nghị COP26?


G. Trần Đức Anh, O.P.

Về câu hỏi này, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, nói với ký giả Philip Pullella của hãng thông tấn Reuters, Anh quốc, rằng:

“Đức Giáo chủ Đạt Lai Lạt Ma biết rằng ngài rất được Tòa Thánh kính trọng tại đây nhưng ngài cũng biết các quan hệ của chúng tôi [với Trung Quốc] phức tạp và khó khăn, và luôn tôn trọng [tình trạng này]. Đó là một điều chúng tôi đánh giá rất cao, và vì thế cuộc đối thoại với Phật giáo được tiến hành với nhiều người, nhiều cấp độ”.

(Reuters 4-10-2021, Sismografo 4-10-2021)

Add new comment

7 + 7 =