Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định Tòa Thánh trung lập

Photo: Vatican News

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về chiến tranh Ucraina.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, đang tháp tùng Đức Thánh cha Phanxicô trong chuyến tông du tại Canada. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài “Himmelklar Postcast”, truyền đi ngày 27 tháng Bảy vừa qua, Đức Tổng giám mục đã trả lời câu hỏi về vai trò của Tòa Thánh trong cuộc chiến tranh tại Ucraina: có những người phê bình rằng với lập trường trung lập, Tòa Thánh không đứng về phe các nạn nhân. Cho đến nay, Đức Giáo hoàng không gọi đích danh Nga là nước gây hấn. Đâu là lập trường của Đức Tổng giám mục về vấn đề này?”

Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đáp rằng: “Cũng như trong các cuộc chiến nói chung, ưu tiên của tôi là khích lệ và cảm thông. Chúng tôi nâng đỡ đau khổ và ủng hộ Ucraina trong cuộc kháng chiến chống lại sự gây hấn. Chúng tôi tìm cách theo đường hướng này, cũng là hướng đi của Tòa Thánh từ hơn kém 100 năm nay. Chúng ta nhớ lá thư của Đức Giáo hoàng Biển Đức XV trước thế chiến thứ I, theo đó Tòa Thánh không đứng về phe này hay phe kia. Tòa Thánh có một sứ mạng hoàn vũ. Không phải vì chúng tôi không thấy ai là kẻ tấn công và ai là nạn nhân. Tòa Thánh thấy các cuộc xung đột là phức tạp. Bạn không thể chỉ nói về tốt và xấu, không đơn giản như vậy. Chính vì thế, lối tiếp cận của chúng tôi là làm việc để tiến tới hòa bình. Thiết lập những liên lạc và nếu có thể thì làm trung gian, đó là phương thức hành động của chúng tôi. Có người hỏi xem chúng tôi có trung lập trong tư cách là Tòa Thánh hay không. Thưa không, đối với những đau khổ tại Ucraina. Nhưng về mặt chính trị chúng tôi coi mình là trung lập. Cũng như các nước khác trên thế giới, một số nước có ghi điều đó trong hiến pháp của họ. Tôi muốn nói rằng: chúng tôi trung lập, nhưng không dửng dưng về luân lý đạo đức. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi không muốn làm gì đối với cuộc xung đột kinh khủng này. Chúng tôi nói: chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi có thể làm gì. Điều mà Tòa Thánh không bao giờ làm, đó là tham gia vào những liên minh. Khi bạn là đồng minh của ai, thì cũng có nghĩa là bạn liên kết để chống lại một ai đó. Chúng tôi không đồng thuận với những gì mà nước Nga đang làm. Nhưng đồng thời chúng tôi cần duy trì một mức độ cởi mở để có thể góp phần vào việc giải quyết xung đột”.

Đức Tổng giám mục Gallagher giải thích thêm rằng: “Tòa Thánh đang hết sức nâng đỡ Ucraina và có những tiếp xúc rất khẩn trương. Tôi nghĩ lập trường của Đức Thánh cha về sự bất mãn và phê bình Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng rất rõ ràng. Bạn hãy xem cuộc gặp gỡ qua Video của Đức Giáo hoàng với Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, có sự hiện diện của Đức Hồng y Koch. Tôi hiểu người ta luôn muốn bạn chọn một phe trong một cuộc xung đột. Nhưng đó là điều không bao giờ hữu ích cho chúng tôi trong lịch sử. Tòa Thánh hỗ trợ đặc biệt cho Ucraina. Đàng khác, trong cuộc đối thoại đại kết và chính trị, chúng ta cần giữ một mức độ cởi mở đối với mọi phe”.

(katholisch.de 27-7-2022)

Add new comment

3 + 2 =