Đức Tổng giám mục Gallagher: Đức Thánh cha gặp Thượng phụ Kirill với điều kiện

Photo: Russian Orthodox Church Press Service/Associated Press/East News

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, “Đức Thánh cha Phanxicô không từ bỏ hy vọng gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong một tình trạng an hòa, để cuộc trao đổi chỉ bàn tới những vấn đề tôn giáo”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh tuyên bố như trên với phái viên hãng tin Tass của Nga và truyền đi hôm ngày 05 tháng Hai vừa qua. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích rằng việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa hai vị Giáo chủ Kitô chỉ có thể bắt đầu trong giai đoạn hòa bình. “Đức Giáo hoàng không muốn gặp Đức Thượng phụ Kirill trong chiến tranh, để không có gì làm xao nhãng các vấn đề thần học. Ngoài ra, ngài cho biết vẫn tiếp tục có những tiếp xúc thường xuyên với Đức Tổng giám mục Antoni của Giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga.

(Ekai.pl 5-2-2023)

Add new comment

2 + 0 =