Đức Tổng giám mục Gänswein phê bình con đường Công nghị của Công giáo Đức

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein | Vatican News

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, bí thư riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, phê bình con đường Công nghị của Công giáo Đức đang tiến hành từ hai năm nay, với mục đích cải tổ sâu rộng Giáo hội tại nước này, sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Con đường này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhắm cải tổ Giáo hội trong bốn lãnh vực thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của Công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho “Tạp chí Vatican” (Vatican-Magazin), số ra tháng Mười Hai này, Đức Tổng giám mục Gänswein nói: “Đức cha Vorderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, có lý khi nói về Con đường Công nghị tại Đức là một sự “lạm dụng những vụ lạm dụng”. Tiến trình này muốn tạo nên những cải tổ trong nội bộ Giáo hội, đưa Giáo hội Công giáo tại Đức ra khỏi sự hiệp thông với Cộng đoàn Giáo hội hoàn vũ. Nếu không có sự thức tỉnh trước, thì dân chúng sẽ bị thất vọng lớn”. Hoặc các giám mục Đức phải chấm dứt sớm những đòi hỏi không thực tế, hoặc Roma phải chấm dứt. Và điều này chẳng có lợi cho Giáo hội tại Đức cũng như cho Giáo hội hoàn vũ”.

Đức Tổng giám mục Gänswein cũng tự hỏi: Con đường Công nghị của Công giáo Đức có mang lại điều gì cho đức tin của nhiều tín hữu đơn sơ hay không. Cho đến nay người ta ít nghe nói về những điều tích liên quan đến sự đào sâu và canh tân đức tin từ phía Giáo hội cơ chế với những hiệp hội Công giáo tại nước này. Thay vào đó, trong các Diễn đàn của Con đường Công nghị, có nhiều người tích cực hoạt động chính trị, họ xuất thân từ Giáo hội Công giáo nhưng nói chung họ có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về các vấn đề thần học chủ yếu của Giáo hội, theo huấn quyền của Hội thánh, và nhiều lần họ lên tiếng trong dư luận.

(KNA 1-12-2021)

Add new comment

1 + 1 =