Đức Tổng giám mục Gänswein nhập viện vì đau thận

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein | Credit: Daniel Ibáñez/CNA

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, bí thư riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, đang được điều trị tại một nhà thương ở Roma vì bệnh nặng về thận.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hãng tin CAN, ấn bản tiếng Đức, cho biết như trên, hôm 11/9/2020 vừa qua, và không có thêm tin chi tiết về vấn đề này.

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, người Đức, năm nay 64 tuổi (1956). Mười một năm sau khi chịu chức linh mục, cha Gänswein được gửi sang Roma để phục vụ, trước tiên tại Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, rồi chuyển sang Bộ giáo lý đức tin, làm việc dưới quyền của Đức Hồng y Tổng trưởng Joseph Ratzinger, rồi trở thành bí thư riêng của Đức Hồng y, và tiếp tục nhiệm vụ này khi Đức Hồng y Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng năm 2005. Năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, phụ trách các buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng.

(CNA 11-9-2020)

Add new comment

12 + 3 =