Đức Tổng giám mục bí thư riêng của Đức Biển Đức XVI xuất viện

Đức Tổng giám mục Georg Gänswein | Credit: Alexey Gotovsky/CNA.

Hôm 17/9/2020 vừa qua, Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, bí thư riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, đã được xuất viện sau một tuần được điều trị vì bệnh thận, tại một nhà thương ở Roma và đã trở về Vatican.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hãng tin CNA, ấn bản tiếng Đức, cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Tổng giám mục Gänswein, 64 tuổi, tiếp tục được cải tiến, và ngài cám ơn những người cầu nguyện cho ngài được bình phục.

Đức Tổng giám mục là bí thư riêng của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI từ năm 2003, và trở thành Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, lo chương trình tiếp kiến của Đức Giáo hoàng. Nhưng gần đây, người ta không thấy Đức Tổng giám mục xuất hiện cạnh Đức Thánh cha Phanxicô nữa.

(CNA 17-9-2020)

Add new comment

11 + 5 =