Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Đức kêu gọi các giám mục hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ

Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic | Vatican News

Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục nước này hiệp thông với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, tránh rơi vào thái độ “duy nghị viện” (parlamentarism) trong tiến trình Công nghị đồng hành, và hãy tôn trọng phương pháp bỏ phiếu kín của Giáo hội để tôn trọng tự do của các giám mục.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Sứ thần đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi khai mạc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, chiều ngày 26 tháng Chín vừa qua, tại thành phố Fulda và kéo dài đến thứ Năm, 29 tháng Chín. Ngài nhấn mạnh rằng “tính đồng hành, tính đoàn thể và cộng đoàn tính của hàng giám mục là những thực tại bổ túc đặc tính của Giáo hội Công giáo”. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Eterovic bày tỏ quan tâm của Đức Thánh cha Phanxicô về con đường Công nghị của Công giáo Đức, theo đó, Giáo hội Công giáo tại Đức quá quan tâm tới các vấn đề cơ cấu, cải tổ các cơ cấu Giáo hội, mà ít nghĩ đến việc loan báo sứ điệp Tin mừng cứu độ.

Cụ thể, vị đại diện Tòa Thánh nhắc nhở cho các giám mục Đức rằng các cơ cấu mới và giáo huấn tại các giáo phận chỉ có thể được du nhập trong sự phù hợp với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, như thông cáo của Tòa Thánh gửi Hội đồng Giám mục Đức hồi tháng Sáu năm nay. Cần phải duy trì sự hiệp nhất của các thành viên Giám mục đoàn với Đức Giám mục Roma.

Đức Sứ thần Tòa Thánh nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh cha chống lại nguy cơ “duy nghị viện”, trong tiến trình công nghị đồng hành của Giáo hội, nguy cơ theo đó người ta quyết định mọi sự theo đa số và thiểu số phải phục tùng đa số.

Đức Tổng giám mục cũng nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về truyền thống bỏ phiếu kín trong Thượng Hội đồng Giám mục hoặc các cuộc họp chính thức của Giáo hội. Các ký giả báo chí không được tham dự, để các giám mục được tự do quyết định và không chịu sức ép từ bên ngoài hoặc của dư luận.

Về phần Đức cha Georg Bätzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và là người chủ trương thay đổi đạo lý và các cơ cấu của Giáo hội, ngài tuyên bố rằng đa số các giám mục Đức muốn có sự cải tổ, thay đổi. Trong thánh lễ trực tuyến hôm 27 tháng Chín vừa qua, Đức cha tuyên bố rằng định nghĩa ngắn nhất về tôn giáo là “sự gián đoạn”, và vì thế một số hình thức tiếp tục mà người ta tìm kiếm từ tôn giáo, đúng là “điều đáng nghi ngờ”.

Trong đại hội lần thứ tư hồi đầu tháng Chín này của Con đường Công nghị Công giáo Đức, các đại biểu đã bỏ phiếu về bốn văn kiện chính, trong đó Văn kiện thứ nhất về việc thay đổi luân lý tính dục của Công giáo không được thông qua vì không hội đủ hai phần ba số phiếu của các giám mục trong cuộc bỏ phiếu kín. Sau đó, ban lãnh đạo công nghị gồm các giáo dân và giám mục cấp tiến, đã quyết định phải bỏ phiếu công khai, nên ba văn kiện sau đó đã hội đủ số phiếu để thông qua. Nhiều giám mục không muốn bị dư luận phê phán, nên đã bỏ phiếu thuận đối với các văn kiện đó, như yêu cầu Tòa Thánh truyền chức thánh cho phụ nữ, để luật độc thân giáo sĩ được tùy ý, dân chủ hóa Giáo hội.

(CNA và Tổng hợp, Kathnet 27.28-9-2022)

Add new comment

4 + 4 =