Đức Sứ thần Tòa Thánh phê bình luật phá thai dễ dàng tại Tây Ban Nha

Đức Tổng giám mục Bernardito Auza | Vatican News

“18 tháng tù vì giết một con chuột, trong khi đó người ta tạo mọi điều kiện dễ dàng cho việc phá thai người”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, đưa ra nhận định trên đây, trong bài thuyết trình tại Đại học Francisco de Vitoria, về đề tài: “Tòa Thánh và chương trình hoạt động 2030” của Liên Hiệp Quốc, nhằm trình bày Hội nghị kỳ VI về lý trí cởi mở. Ngài trình bày những nhận định đó trước tình trạng trong thời gian gần đây Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua luật về an sinh của súc vật và luật cải tổ phá thai.

Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nguyên là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, trước khi được thuyên chuyển về làm Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha.

Trong bài thuyết trình, Đức Tổng giám mục giải thích rằng Tòa Thánh chống lại việc dành nhiều tài nguyên cho việc bảo vệ các loài động vật bị đe dọa biến mất, hơn là cho việc bảo vệ các thai nhi. Ngoài ra, Tòa Thánh đồng ý với hầu hết các mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt tới trước năm 2023, gọi là “Agenda 2030”. Tuy nhiên, Tòa Thánh đặc biệt bác bỏ mục tiêu số 3 và số 5 trong “Agenda 2023”, liên quan đến sức khỏe phụ nữ, trong đó thực tế có việc ủng hộ phá thai, và bình quyền giới tính, nhắm xóa bỏ sự phân biệt tự nhiên giữa nam và nữ.

Mục tiêu số 3 nói về điều mà văn kiện gọi là “quyền sức khỏe tính dục và sinh sản” cho các phụ nữ, mặc dù vấn đề phá thai không được đích thị nói đến trong mục tiêu này.

Đức Sứ thần Tòa Thánh cũng phê bình sự kiện Tây Ban Nha là nước duy nhất trên thế giới thành lập Bộ thực thi Agenda 2023, và ngài than phiền vì Bộ này quá chú trọng tới những mục tiêu mà Giáo hội không chấp nhận được. Trong khi đó Tây Ban Nha không dấn thân chống nghèo đói cùng cực và không coi đây là ưu tiên lớn đối với quốc gia này, không chiến đấu chống lại tình trạng nền giáo dục không được bảo đảm cho mọi người; và nếu những mục tiêu ấy đã đạt được thì tại sao lại cần một Bộ hoàn toàn lo cho vấn đề “Agenda 2023”?

Đức Tổng giám mục Auza nói thêm rằng: “Giáo hội không cần một Agenda 2023 để thăng tiến một xã hội công bằng hơn, vì các tổ chức của Giáo hội vẫn luôn can dự vào việc chiến đấu chống nghèo đói cùng cực, chăm sóc môi trường và thăng tiến nền giáo dục cho mọi người.

(diariosigloxxi.com 21-2-2023)

Add new comment

18 + 0 =