Đức Hồng y Tagle kêu gọi giúp các giáo phận tại xứ truyền giáo chống lạm dụng tính dục

Célébration de la béatification de Pauline Jaricot dimanche 22 mai 2022 à Eurexpo. | Crédit photo: Falilou Trabi / diocèse de Lyon

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nói rằng Giáo hội cần giúp đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo về chuyên môn để thi hành các qui luật do Đức Giáo hoàng đề ra chống phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Tagle tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Công giáo Pháp, đài Kto, đồng thời cho biết Bộ Truyền giáo đang làm việc để giúp các Hội đồng Giám mục tại các xứ truyền giáo cập nhật các biện pháp phòng ngừa lạm dụng. Ngài nói: “Có lẽ tại các giáo phận kỳ cựu, dễ thành lập các tiểu ban, ủy ban, vì quí vị có những người đã được huấn luyện. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các Giáo hội trẻ vì nhiều giáo phận mới chỉ bắt đầu phát triển... Họ cần các tâm lý gia, các nhà giáo luật. Đó là nơi mà Giáo hội hoàn vũ cần giúp đỡ nhau. Những người có chuyên môn có thể giúp huấn luyện nhân sự ở các nơi khác trên thế giới”.

Đức Hồng y Tagle cho biết ngài thấy có nhu cầu hỗ trợ các giáo phận đang phát triển mà không có nhiều tài nguyên, sau khi Bộ thăm dò nơi các giáo phận và yêu cầu các Hội đồng Giám mục cho biết những gì các vị đã chuẩn bị để đáp ứng qui luật do Đức Thánh cha Phanxicô đề ra, trong tự sắc “Vos estis lux mundi”, Các con là ánh sáng muôn dân, về bổn phận của các giám mục đối với những vụ lạm dụng tính dục.

Năm ngoái, Đức Thánh cha Phanxicô đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên chuẩn bị một phúc trình thường niên về những gì Giáo hội Công giáo đang thực hiện để phòng ngừa những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.

(CNA 25-5-2022)

Add new comment

1 + 0 =